Krimpense middelbare scholen zijn blij weer open te zijn

5 maart 2021

Na ruim twee maanden van thuisonderwijs zijn de middelbare scholen sinds maandag 1 maart weer open. Alle leerlingen gaan weer minimaal 1 dag per week fysiek naar school. Hiermee wordt meer perspectief geboden aan jongeren, omdat fysiek onderwijs bijdraagt aan het welzijn en beter is voor de leerprestaties. Alle landelijke coronamaatregelen volgen de scholen op. Hierdoor is het zoeken naar passend onderwijs.

“Kinderen zijn blij hun leeftijdsgenoten weer te zien”

Directeur Ad Keller van het Krimpenerwaard College is verheugd dat zijn school weer voor alle leerlingen open is. “De heropening van de scholen bevalt erg goed. Alle leerlingen zijn 2 tot 3 dagen fysiek aanwezig op school. Ondanks alle maatregelen zijn de kinderen erg blij om hun leeftijdsgenoten weer te zien.”, aldus Ad Keller. Op het Krimpenerwaard college hebben ze verschillende maatregelen getroffen om de leerlingen op een veilige manier les te geven. Zo vinden de pauzes niet in de aula, maar buiten plaats. Ook is het lesrooster aangepast, zodat de onderbouw en de bovenbouw elkaar zo veel mogelijk vermijden. Keller: “Dankzij een uitstekende voorbereiding konden wij maandag 1 maart gelijk starten met fysiek onderwijs. Ondanks de restricties en het verplicht dragen van een mondkapje merken wij dat het zowel voor de docenten, als de leerlingen prettig is weer fysiek aanwezig te zijn.”

Kinderen zijn meer dan welkom op het Krimpense Comenius College

Ook het Comenius College opende haar deuren op maandag 1 maart. Tot grote vreugde van leerlingen en docenten. Directeur Mark van Burgel: “De heropening verloopt hartstikke goed. De afgelopen periode hebben we elk kind in beeld gehad, tijdens bijvoorbeeld mentorgesprekken of  oudergesprekken. Desondanks zijn wij heel positief over het fysieke maatwerk dat wij nu kunnen leveren.” Op het Comenius College zijn de leerlingen verdeeld in twee groepen; de ene week mogen zij twee dagen naar school, de andere week drie dagen. Afhankelijk van ieders persoonlijke situatie voegen we hier nog aanvullend fysiek onderwijs aan toe. Om voldoende afstand te bewaren geven we nu ook les in de aula en de gymzaal. Van Burgel: “We zijn erg blij dat we alle leerlingen voldoende aandacht kunnen bieden. De afgelopen periode heeft aangetoond dat je met een positieve mindset ver komt. Ik ben trots en dankbaar voor alle creatieve ideeën van leerlingen, docenten en de ouders.”