Krimpens college overhandigt raad voortgangsdocument voor nieuwe bestuursperiode

24 februari 2022 Foto van wethouders en burgemeester die het voortgangsdocument overhandigen aan de raad

Locoburgemeester Hugo van der Wal overhandigde donderdagavond voor aanvang van de gemeenteraadsvergadering het eerste exemplaar van dit document aan nestor Paul Schultink en raadsvoorzitter Martijn Vroom. In maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Daarom nam het college van de gemeente Krimpen aan den IJssel gisteravond het initiatief om voor deze verkiezingen een voortgangsdocument aan de raad te overhandigen.

Voortgangsdocument is voor diverse zaken te gebruiken

Dit is enerzijds omdat het ‘officiële’ voortgangsdocument (de jaarstukken over 2021) pas na de verkiezingen gereed is. Anderzijds is het college van burgmeester en wethouders van mening dat een voortgangsdocument behulpzaam is in de aanloop naar die verkiezingen. Ook in de periode na de verkiezingen, als een informateur onderzoekt welke coalitie onze gemeente het beste kan besturen, is dit document goed bruikbaar.

In voortgangsdocument leest u hoe gemeente ervoor staat

Na de Kadernota en de meerjarenbegroting 2022-2025 is dit het derde document waarin het Krimpens college wil laten zien hoe de gemeente ervoor staat. Welke uitdagingen er (nog) liggen, welke zaken we in 2022 oppakken en wat er na 2023 nog aan de orde komt.

In het voortgangsdocument gaat het college inhoudelijk verder op de punten die in de Kadernota staan beschreven. En zoals deze zijn aangevuld en (financieel) vertaald in de meerjarenbegroting. Het voortgangsdocument staat op www.krimpenaandenijssel.nl/samenstelling-college.