Krimpen zet komende jaren extra in op duurzaamheid

23 april 2021

Krimpen wil alle zeilen bijzetten om grote stappen te zetten naar een klimaatneutraal en gezond Krimpen aan den IJssel in 2050. Internationale en nationale afspraken liggen al enkele jaren vast. Recent is de uitwerking hiervan in lokaal beleid opgepakt. Het resultaat is het Ambitiedocument Duurzaamheid. Daarin staan onze ambitie voor de komende 4 jaar. Donderdag 22 april heeft de raad zich unaniem achter deze ambities geschaard. Iedereen is het er overeens dat een duidelijke ambitie en concrete doelen nodig zijn. En dat we de komende 4 jaar met concrete acties deze doelen moeten realiseren.

Wethouder Wubbo Tempel is zeer verheugd dat de Krimpense gemeenteraad zo eensgezind is. “We zijn gelukkig allemaal doordrongen van de noodzaak van de genoemde duurzaamheidsacties. Het enige wat ons nog te doen staat, is veiligstellen dat we de acties in het genoemde tempo kunnen uitvoeren. Maar daar moeten we samen eenvoudig kunnen uitkomen. Omdat de wil er is, is er zeker ook een weg.”

Diverse veranderingen zijn ingrijpend voor onze leefomgeving

Onze energievoorziening verandert de komende decennia ingrijpend. We moeten op zoek naar een alternatief voor het Groningse aardgas. Grondstoffen dreigen schaars te worden door een groeiende bevolking en de toenemende welvaart en consumptie. We moeten ons aanpassen aan toenemende klimaatextremen. En we krijgen meer hevige regenbuien, maar ook langere periodes van droogte. Allemaal onderwerpen die ingrijpen op onze leefomgeving.

De Duurzaamheidsagenda richt zich op energie, circulair, klimaatadaptatie en gezondheid & voedsel

De Duurzaamheidsagenda richt zich dan ook niet alleen op energie. Ook de thema’s circulair, klimaatadaptatie en gezondheid&voedsel komen aan bod. Daarmee hebben we de belangrijkste thema’s in beeld gebracht. In het Ambitiedocument Duurzaamheid staan per thema doelstellingen benoemd. Een klein deel hiervan is terug te vinden in bestaande beleidsdocumenten. Daar waar dit onvoldoende was voor de opgave waar we voor staan, hebben we extra doelstellingen opgesteld. We pakken door op het gebied van duurzaamheid met de hoofdambitie: Krimpen aan den IJssel klimaatneutraal en gezond in 2050.

Samen aan de slag om de doelen te bereiken

Om de voorgestelde doelen te bereiken, moeten we als gemeente samen met inwoners, ondernemers en andere stakeholders acties uitvoeren. Die acties staan beschreven in de door het college van B&W vastgestelde Duurzaamheidsagenda 2021-2024. Wubbo Tempel: “Het is tijd om door te pakken. Op zo’n manier dat het bijdraagt aan een betere leefomgeving voor alle Krimpenaren.” Bekijk de infographic met meer informatie over de komende jaren op de volgende pagina: https://www.krimpenaandenijssel.nl/Duurzaamheidsagenda