Krimpen en Capelle praten over morgen

17 maart 2021

Zes ouderenzorgorganisaties in de regio Capelle en Krimpen aan den IJssel ontwikkelden met elkaar een toekomstvisie op de ouderenzorg in de regio. Eén van de speerpunten in deze regiovisie: een maatschappelijk debat met inwoners. Wat verstaan zij onder goede ouderenzorg in de toekomst? En hoe kunnen inwoners, medewerkers en zorgorganisaties daarin samenwerken? Op een bankje in de stad zouden zij kunnen aanschuiven voor een gesprek over ouder worden en de toekomst van de zorg voor ouderen. Vanwege het coronavirus maken de fysieke gesprekken plaats voor online gesprekken; juist in deze tijd is dat van belang. Om inwoners te inspireren en aan te zetten met elkaar en met ons in gesprek te gaan, is er een podcast gemaakt.

Onder het motto Praat vandaag over morgen vinden in maart en april online de eerste gesprekken met inwoners plaats. Eveline Schavemaker, projectleider van het maatschappelijke debat in de regio, trapt af met Ferry Bezem, directeur van Aafje en Marian van Roosmalen, bestuurder van de Vijverhof. In de podcast ‘Capelle en Krimpen aan den IJssel praten over morgen’ hoort u hoe zij zelf ouder willen worden, met wie ze daarover praten en wat hun rol is in het debat over de toekomst van de zorg voor ouderen. Van Roosmalen: “Ik denk dat het heel mooi is dat wij met een aantal zorgorganisaties in de regio dit onderwerp zo hebben opgepakt. Omdat ik zelf erg geloof in het betrekken van de toekomstige oudere bij hoe het er dan uit gaat zien. Omdat we allemaal onze beperkingen hebben in hoe we denken en toch vaak vanuit ons huidige perspectief kijken naar de toekomst.”

De gesprekken zijn een initiatief van ouderenzorgorganisaties De Vijverhof, De Zellingen, Cedrah, Aafje, Lelie Zorggroep en Humanitas. Zij zien dat de huidige vergrijzing iets vraagt van ons allemaal. Van zorgorganisaties, bedrijven, de overheid en inwoners. Het vraagt iets van hoe we de zorg organiseren en wat we voor elkaar doen. Om hierop goed voorbereid te zijn, willen de zorgorganisaties nu al met inwoners in gesprek gaan.

Meepraten?

Wilt u ook in gesprek over morgen? Neem dan plaats op het digitale gespreksbankje! Hoe kijkt u naar ouder worden en wat dat betekent voor de toekomst van de ouderenzorg? Wat heeft u nodig om prettig ouder te worden in onze regio? En wie is daar verantwoordelijk voor?

We nodigen u uit hierover mee te praten en uw ideeën te delen. Op www.praatvandaagovermorgen.nl/capellekrimpen/ vindt u data, tijdstippen en de aanmeldlink voor de gesprekken. We spreken u graag op het gespreksbankje!