Krimpen breidt formatie voor algeracorridor (tijdelijk) uit en wil zo beter en meer communiceren

9 november 2022 Foto ter illustratie van de Algerabrug

In september heeft de Krimpense gemeenteraad in een motie aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd om de coördinatie en communicatie rondom de Algeracorridor te verbeteren. Daarna heeft het college in beeld gebracht hoe dit nu verloopt. De conclusie is dat er sinds 2014 de nodige plannen en afspraken zijn gemaakt, maar dat het goed is om deze plannen en afspraken te actualiseren en – waar nodig – aan te vullen.

Wat we gaan doen

We actualiseren de service-overeenkomst met de Verkeersregiekamer Rotterdam, het calamiteitenplan en het (interne) Algeraprotocol. Ook de afspraken over communicatie actualiseren we en leggen we vast in een communicatieplan. Als dit nodig blijkt, maken we nieuwe protocollen of afspraken en passen we de (interne) organisatie aan.

In eerste instantie is dit een tijdelijk project waar we externe deskundigheid voor aantrekken. Ook leveren alle medewerkers die vanuit hun expertise hierbij betrokken zijn een bijdrage. Zij denken en doen mee om de coördinatie en communicatie rond calamiteiten op de Algeracorridor te verbeteren.

Sinds 2014 is calamiteitenplan van kracht

In 2014 heeft de gemeente het ‘Calamiteitenplan Krimpense Algeracorridor’ vastgesteld. In het calamiteitenplan zijn 7 mogelijke calamiteiten onderscheiden. Deze calamiteiten kunnen tot korte of lange stremming van het (auto)verkeer leiden. Van een storing van de wisselstrook tot complete stremming van de Algerabrug voor een paar maanden.

In het calamiteitenplan benoemen we per calamiteit heldere maatregelen

Zo kunnen we in het geval dat deze calamiteit zich voordoet, snel de juiste beslissingen nemen. Ook de uitvoerende medewerkers kunnen zo snel de juiste acties (bijvoorbeeld verkeersregelaars inzetten en communicatie opstarten) in gang zetten. Die acties zijn vastgelegd in het (interne) Algeraprotocol.

Er hangen sinds 2017 verkeerscamera’s bij de grote kruising en Algerabrug

In 2017 heeft de gemeente een serviceovereenkomst met de gemeente Rotterdam afgesloten. De Rotterdamse Verkeersregiekamer levert ons vanaf dat moment storingsmanagement en verkeerskundig beheer van de verkeersregelinstallaties en de wisselstrook. Bij de grote kruising en de Algerabrug zijn hiervoor camera’s opgehangen.

Daarnaast is het calamiteitenplan de basis voor het maken van afspraken met de regionale en provinciale verkeersregiekamers. Zo zijn er op verschillende plekken op de Algeracorridor ‘Dynamische Route Informatie Panelen’ geplaatst. Die panelen worden ingezet om informatie te verstrekken over (extra) reistijden en omleidingsroutes.

De afronding van het project De Grote Kruising is einde van dit jaar voorzien

Eind 2017 zijn we met de voorbereidingen van het project De Grote Kruising gestart. De eerste stap was een verdere verfijning en uitwerking van het calamiteitenplan. Eind 2018 is gestart met het aanleggen van de ‘calamiteitenstrook’ en het verleggen van de kabels en leidingen.

Voor het eind van dit jaar ronden we werkzaamheden op en langs de C.G. Roosweg af. Dat betekent dat vanaf 2023 een nieuwe fase van beheer start. Vanaf dat moment ligt er een compleet vernieuwde grote kruising met bijbehorende installaties. Dit is het (natuurlijke) moment om de bestaande plannen en afspraken te actualiseren en – waar nodig – aan te vullen.