Krimpen aan den IJssel vraagt minister De Jonge om passende compensatie van Wmo-kosten

3 december 2019

Wethouder John Janson, portefeuillehouder Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft vandaag per brief minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verzocht om op korte termijn te komen met een passende compensatie voor de groeiende Wmo-kosten voor de gemeente Krimpen aan den IJssel. Binnen Krimpen aan den IJssel zien we forse stijgingen van de kosten. In 2019 is de hulp bij het huishouden gestegen met 27%. De functie ‘begeleiding’ met 10,8% en de woonvoorzieningen met 51%. Op basis van de huidige ramingen kost de invoering van het abonnementstarief de gemeente Krimpen aan den IJssel € 600.000,-  tot € 700.000,-  over 2019. In samenwerking met het CBS zijn analyses uitgevoerd en het effect van het abonnementstarief kan de komende jaren een veelvoud zijn van dit bedrag.

Kosten rijzen de pan uit

Vanaf 2019 is de gemeente Krimpen aan den IJssel geconfronteerd met dit abonnementstarief binnen de Wmo. Waar voorheen sprake was van een eigen bijdrage systematiek, waarbij op basis van de financiële draagkracht van de inwoner de hoogte van de eigen bijdrage werd bepaald, is nu uitsluitend sprake van een inkomensonafhankelijke bijdrage. Hierdoor rijzen niet alleen de kosten bij de gemeente Krimpen aan den IJssel de pan uit ook de inzet van zorg komt onder druk te staan. De enorme toename van zorgvragen en een redelijk overspannen arbeidsmarkt zorgt er voor dat zorgaanbieders de vraag niet aan kunnen. De wachttijden nemen toe waardoor het niet in alle gevallen mogelijk is om de passende zorg te bieden.