Krimpen aan den IJssel blij met aanpak knelpunten Algeracorridor

23 juli 2019

De gemeente Krimpen aan den IJssel is gematigd positief over het besluit dat de gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gisteravond hebben genomen. Dit komt omdat de gemeente blij is met de erkenning dat het knelpunt Algeracorridor moet worden opgelost en met de voorwaarde dat er nog 30 miljoen euro beschikbaar komt voor de financiering van de 90 miljoen die daar maximaal voor nodig is. Tegelijk is de gemeente ook teleurgesteld dat gisteravond uiteindelijk niet is besloten om een MIRT-verkenning te starten voor de oeververbinding naar Ridderkerk.

Met het gebiedsbod heeft Krimpen aan den IJssel laten zien dat deze Oost-oost verbinding niet alleen een bijdrage levert aan het oplossen van de NMCA-knelpunten maar ook ruimtelijk-economische waarde heeft. De gemeente is reëel genoeg om te constateren dat uit alle uitgevoerde onderzoeken blijkt dat de oost-verbinding het meest lijkt bij te dragen aan de doelstellingen die de regio samen met provincie en Rijk geformuleerd hebben.

Krimpen aan den IJssel is verder blij dat uit de onderzoeken ook blijkt dat er op korte en lange termijn maatregelen zijn te treffen om het knelpunt Algeracorridor op te lossen c.q. te verlichten naar een i/c waarde van 0,8/0,9. Op de korte termijn neemt Krimpen aan den IJssel zelf zijn verantwoordelijkheid door in het groot onderhoudsproject grote kruising diverse doorstroom- en andere verbetermaatregelen te treffen. Krimpen aan den IJssel gaat er na het besluit van gisteravond vanuit dat andere overheden nu óók hun verantwoordelijkheid nemen door Krimpen aan den IJssel subsidie te verstrekken en zelf óók alle maatregelen te treffen die nodig zijn om de doorstroming te verbeteren.

De gemeente Krimpen aan den IJssel gaat nu eerst het besluit en het verslag van de vergadering bestuderen. Daarbij behoudt Krimpen aan den IJssel zich het recht voor om de problemen rond de Algeracorridor opnieuw te agenderen als op een later moment blijkt dat de doorstroming toch niet voldoende verbeterd kan worden.