Kindergemeenteraad kiest voor project Natuurtalent

25 juni 2019

Op maandag 24 juni, de Dag van de Kindergemeenteraad, heeft de kindergemeenteraad van Krimpen aan den IJssel onder leiding van de voorzitter, burgemeester Martijn Vroom, vergaderd over projecten op het gebied van het thema ‘gezonde leefstijl’. Tijdens de vergadering zijn de voorstellen voor drie verschillende projecten behandeld. Dit waren ‘Natuurtalent!’, ‘Kick & Run’ en ‘Heel Krimpen kookt!’. Bij de presentatie van de projecten tijdens de kinderraadsvergadering vertelden de kinderraadsleden hoe ze tot de projectvoorstellen zijn gekomen. Bij de stemming werd het project ’Natuurtalent!’ met een meerderheid van stemmen gekozen als beste project. De gemeente Krimpen aan den IJssel stelt €2000,- beschikbaar om het project ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren. De Dag van de Kindergemeenteraad is georganiseerd door gemeente Krimpen aan den IJssel in samenwerking met Prodemos.

Natuurtalent!

Dit project is een talentenjacht voor kinderen van 7 tot 14 jaar. De kinderen voeren stukjes op die te maken hebben met een gezonde levensstijl.

Kinderrechtenverdrag

Ook is tijdens de vergadering het Kinderrechtenverdrag Krimpen aan den IJssel door de kindergemeenteraad vastgesteld. Dit verdrag is een lijst met aandachtspunten die de kindergemeenteraad voor alle kinderen in Krimpen belangrijk vindt. De kindergemeenteraad heeft dit verdrag samen met de Gemeentelijke Kinderombudsman, mevrouw Stans Goudsmit opgesteld.

Kindergemeenteraad

Alle kinderen in Krimpen aan den IJssel worden vertegenwoordigd door de kindergemeenteraad. Het doel van de kindergemeenteraad is kinderen meer te betrekken bij politieke besluitvorming. Door zelf met politiek aan de slag te gaan, ervaren de kinderen hoe politiek functioneert en hoe gemeentelijke besluiten tot stand komen.