Kindergemeenteraad geeft aan blij te zijn weer naar school te kunnen

26 juni 2020

Burgemeester Martijn Vroom sprak donderdag in de raadzaal op 1,5 meter afstand met de Kindergemeenteraad. Dit was een mooi moment om met elkaar te bespreken hoe zij de coronatijd hebben ervaren. Zo gaven de leden aan dat het fijn is om nu weer naar school te gaan. School geeft rust en regelmaat en het is leuk en belangrijk om klasgenoten en vrienden weer te zien.

Ook werd gezegd dat het thuisonderwijs wel fijn was, omdat je het schoolwerk beter kunt plannen zoals je het zelf fijn vindt. Sommigen zouden daarom best 1 dag in de week thuisonderwijs willen hebben.

Verder vindt de Kindergemeenteraad maatregelen op drukke plekken, bijvoorbeeld de Surfplas, belangrijk voor het beperken van overlast en het naleven van de coronaregels. Burgemeester Vroom gaf aan dat hij alle opmerkingen meeneemt en bespreekt met diegenen die hier over gaan.

Aan het eind van de vergadering werd terug gekeken op de activiteiten van deze Kindergemeenteraad. De leden kregen een certificaat uitgereikt als herinnering aan deze leuke tijd. De burgemeester bedankte de leden voor hun deelname en wenste hen veel plezier op de middelbare school toe.