Kindergemeenteraad ambassadeur van brandveilig leven

2 februari 2023 Foto van de Kindergemeenteraad bij de brandweer.

Op donderdag 26 januari heeft de Krimpense kindergemeenteraad een bezoek gebracht aan de brandweerkazerne. Zij hadden daar een bijeenkomst over een belangrijk onderwerp, namelijk brandveiligheid.

Kinderraadsleden mochten zelf oefenen met het blussen van brand

De brandweer sprak met de kindergemeenteraad over het werk dat de brandweer doet. Een hele belangrijke taak van de brandweer is vertellen hoe brand te voorkomen. Want als er geen brand ontstaat, vallen er ook geen slachtoffers. Ook mochten de kinderraadsleden zelf oefenen met het blussen van brand. Onder enthousiaste en deskundige begeleiding van de mensen van de brandweer.

Ambassadeurs brandveilig leven

Als ambassadeurs van brandveilig leven zijn de kinderraadsleden weer naar huis gegaan. Op school, bij (sport)activiteiten en in vrienden- en familiekring gaan ze aandacht vragen voor brandveiligheid. Samen houden we Krimpen brandveilig!