K. Jaarsma

Voorletter(s)
K.
Voornaam
Kirsten
Achternaam
Jaarsma
Functie
Wethouder
Portefeuille
2e locoburgemeester
Wonen
Veerkrachtige wijken en buurten
Cultuur
Monumentenzorg
Sport
Participatiewet / Werk en inkomen
Armoede
Jeugd- en jongerenwerk
Participatie / inclusie
Natuur en recreatie
Afvalinzameling
Project: DCV – veld 4 / woningbouw
Planontwikkeling IJsselzone
Project: NOM-wijk
Emailadres
kirstenjaarsma@krimpenaandenijssel.nl
Adres
Raadhuisplein 2
Postcode
2922AD
Woonplaats
Krimpen aan den IJssel
Functieoverzicht
naam functie
Burgemeester en wethouders lid