Jongeren kunnen zelf activiteiten organiseren via BreakOut Krimpen

14 januari 2021

De gemeente Krimpen aan den IJssel maakt het voor jongeren tussen de 12 en 27 jaar mogelijk om leuke en zinvolle activiteiten voor hun leeftijdgenoten te organiseren. Dit gebeurt onder de naam BreakOut Krimpen. Wethouders Coen Derickx (jeugd) en Hugo van der Wal (gezondheid) hebben aan de organisaties Synerkri, Jongerenwerk Krimpen en Lvision gevraagd dit samen te organiseren.

Jongeren hebben het in deze tijd niet makkelijk

Meer dan andere leeftijdsgroepen ervaren jongeren door de coronamaatregelen niet alleen het gebrek aan het contact met leeftijdsgenoten en activiteiten, maar ook mentale gezondheidsproblemen, zoals eenzaamheid, somberheid en angst. Ook in Krimpen aan den IJssel spelen deze problemen. Daarom heeft de gemeente de organisaties gevraagd om samen activiteiten voor jongeren te organiseren die hun welzijn verbeteren.

De kern van de gezamenlijke aanpak is dat de jongeren hierbij centraal staan. Zij bedenken de activiteiten en voeren deze ook zelf uit. De samenwerkende organisaties faciliteren hen hierbij zo goed mogelijk en leggen de verbinding met maatschappelijke, culturele en sportieve organisaties in Krimpen aan den IJssel.

Jongeren komen zelf met activiteiten

De gemeente wil alle jongeren in Krimpen aan den IJssel de gelegenheid geven om goede ideeën in te dienen en uit te voeren. Waar nodig krijgen ze ondersteuning van de samenwerkende organisaties, verenigingen en instellingen. Jongeren kunnen zich aanmelden via Mark Ramackers (Stichting Jongerenwerk Midden-Holland), markramackers@stjjmh.nl, 06-26160713 of via Leila Prnjavorac (Lvision), info@leila.nl, 06-48074701 of via Cees Paul (Stichting Synerkri), cees@synerkri.nl, 06-51397377.