Inzet koolmezen tegen eikenprocessierups

25 februari 2020

Op 18 februari heeft de gemeente 30 nestkastjes opgehangen die speciaal gemaakt zijn voor koolmezen. Deze vogels zijn een natuurlijke vijand voor de eikenprocessierups. Om na te gaan of het werkelijk effect heeft zijn er 3 test locaties opgesteld op basis van de hoeveelheid meldingen. De nestkasten hangen op de Zomereik/Els, Gouden regen en Waalsingel.

Aankomend jaar gaat de gemeente na of het aantal meldingen op deze locaties is afgenomen en er minder overlast is. Merkt u een nest van de eikenprocessierups op, meldt dit dan bij de gemeente via het algemene nummer 14 0180. Deze nesten worden dan alsnog weggehaald. De nestkastjes zijn aangeboden namens de Jeugdnatuurwacht.