Inwoners en gemeente blij met eerste geluidschermen N210

13 december 2021

De afgelopen tijd zijn de eerste geluidschermen langs de N210 geplaatst. De inwoners en de gemeente zijn blij met deze eerste schermen. Wethouder Coen Derickx: “De geluidshinder wordt wisselend door inwoners ervaren. De ene persoon vindt iets luids en storend. Terwijl een ander dit niet zo vindt. Een eerste stap is gezet. Natuurlijk zijn we er nog niet.”

Er komen nog meer maatregelen

Het is wachten op een nieuwe asfaltlaag en nieuwe dilatatievoegen. De planning is dat dit na de zomer van 2022 plaatsvindt. De heer Mulder van het Bewonerscomité N210 vertelt: “De bewoners hopen dat de geluidshinder dan structureel minder is, want van de schermen merken we nog niet veel verschil. Dichtbij het tankstation van Shell moeten ze nog een paar ontbrekende schermen nog plaatsen. Ook aan het begin van de Treviso vlakbij de Grote Kruising komen nog een aantal schermen.”

In de zomer hoopt het Bewonerscomité N210 het beoogde resultaat te bereiken

Mulder: “Dit is ruim vijf jaar na het aanbieden van de bewonerspetitie ‘Verminderen geluid/milieuhinder N210’ aan de vorige wethouder. Dan komt er nog een geluidsmeting om te bepalen of de berekende vermindering van ongeveer 8 dB(A), is gehaald. Is dat niet het geval dan zijn er extra maatregelen nodig.”