Intentieverklaring Keurmerk Veilig Ondernemen winkelcentrum de Olm

26 november 2019

Op dinsdag 26 november is de intentieverklaring Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor winkelcentrum de Olm ondertekend door ondernemers op winkelcentrum de Olm, de politie, de brandweer, het Centrum voor Criminaliteitspreventiepreventie en Veiligheid (CCV) en de gemeente. Door deze ondertekening is de eerste stap gezet om te komen om tot een officiële certificering. Het doel van het KVO is een schoon, veilig, goed onderhouden en daarmee aantrekkelijk winkelcentrum.

Anthon Timm, wethouder ondernemersklimaat: “Het KVO biedt voordelen aan ondernemers. Maar ook voor inwoners. Iedere bezoeker van het winkelcentrum heeft baat bij een schone en veilige omgeving. Sinds 2011 maken de bedrijventerreinen Stormpolder, De Krom en Parallelweg onderdeel uit van een KVO voor bedrijventerreinen. Mooi dat ook een winkelcentrum in Krimpen werk maakt van veilig ondernemen.”

Ernst Dijkman, ondernemer op de Olm: “Het is uniek in Krimpen dat een winkelcentrum zich aansluit bij het KVO. De Olm is al een veilige plek om te wonen, te werken en te winkelen. Door het KVO gaan we dit naar een nog hoger niveau brengen.”

Michael de Man, adviseur veilig ondernemen: “In komende periode gaan gemeente, ondernemers, politie en brandweer met elkaar actie- en aandachtspunten bepalen voor het winkelcentrum. Dit doen we door het houden van een veiligheidsenquête onder de aanwezige winkeliers en bewoners en het analyseren van cijfers van de brandweer, politie en gemeente. Met deze informatie stellen we een veiligheidsanalyse en een actieplan op. Als adviseur veilig ondernemen van het CCV begeleid ik dit proces.”

Samen werken aan een schoon, heel en veilig winkelcentrum

Alle partijen bevestigen met de intentieverklaring dat ze samenwerken om winkelcentrum de Olm schoon, heel en veilig te houden. Dit gebeurt onder andere door niet alleen met z’n allen te kijken naar de veiligheid van de bedrijfspanden, maar ook naar de veiligheid en de omgeving van het terrein.