Intentieovereenkomst herstel oude buitendijkse begraafplaats

21 december 2020

Vrijdag 18 december ondertekenden de gemeente en de Historische Kring Krimpen aan den IJssel een intentieovereenkomst. Hiermee is een belangrijke stap gezet voor het herstel van de unieke buitendijkse begraafplaats.

De Historische Kring gaat zich inzetten om de oude begraafplaats te herstellen. Zo worden de grafmonumenten hersteld en kleden ze de groene omgeving opnieuw aan. Daarnaast gaan ze het historische verhaal presenteren. De gemeente verleent hierbij projectinhoudelijke ondersteuning. De Historische Kring gaat de komende tijd aan de slag om de kosten te begroten, de fondsenwerving op te starten en de lokale samenleving actief te betrekken. De projectvoorbereiding en de uitvoering van de werkzaamheden duurt naar verwachting zo’n twee jaar.