Integrale controle bij diverse bedrijven

1 juni 2022

Op dinsdag 31 mei heeft de gemeente Krimpen aan den IJssel samen met de Douane, Belastingdienst, Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), Stedin, Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, Politie en het Regionaal Operationaal Bestuurlijk Team een integrale controle gehouden. Zij hebben een aantal horecaondernemers en een supermarkt bezocht. Bij deze controle hebben zij een aantal overtredingen geconstateerd. 

Er vond een uitgebreide controle plaats

Er werd onder andere gecontroleerd op roken in de locatie, vergunningen en aansluitingen van de elektra. Ook controleerden de partners op het verwerken en bewaren van voedingsmiddelen, de verkoop van rookwaar en de bedrijfsadministratie. 

Er zijn meerdere overtredingen geconstateerd

De bedrijven hadden de benodigde vergunningen. Maar bij sommige bedrijven heeft de NVWA wel een waarschuwing gegeven. De waarschuwingen zijn gegeven voor het niet bijhouden van de temperatuur van de aangeboden etenswaar. De Douane constateerde dat een bedrijf rookwaren verkocht zonder de vereiste accijnszegel. De Douane heeft deze rookwaren in beslag genomen. Stedin constateerde meer afname van stroom dan vermeld in het contract van het betreffende bedrijf.  Ook trof Stedin een ondeugdelijke aansluiting van gebruikte apparaten aan. Dit kan leiden tot brandgevaarlijke situaties. Deze situatie heeft Stedin gestopt. De ondernemer moet maatregelen nemen om dit op een veilige manier te hervatten.