Inspraakprocedure riolerings- en herstratingsplan Oud-Krimpen waterproof deelgebied 1

23 juli 2019

Voor het riolerings- en herstratingsplan Oud-Krimpen Waterproof Deelgebied 1 wordt een inspraakprocedure gevolgd.

Vragen en/of opmerkingen

Op maandag 17 juni 2019 wordt van 16.30 tot 19.30 uur in het raadhuis een inloopbijeenkomst gehouden.

Aan een ieder de keuze op welk tijdstip hij of zij komt om de plantekeningen in te zien. De betrokken wethouders, enkele bij het plan betrokken medewerkers van gemeente én leden van de Ontwerpgroep zijn bij deze bijeenkomst aanwezig. Met hen kan van gedachten worden gewisseld over het plan. Ook kunnen zij eventuele vragen beantwoorden en een toelichting geven op de inhoud van het plan.

Plan ter inzage

De tekening kunt u op de website bekijken via: http://www.krimpenaandenijssel.nl/oudkrimpendeelgebied1 Het plan ligt van 30 mei tot en met 30 juni a.s. ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het raadhuis. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 – 17.00 uur.

Reacties

Tijdens de genoemde termijn kunnen reacties bij de gemeente worden ingediend. Dit kan tijdens de inloopbijeenkomst of schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders, maar ook per e-mail via de gemeentelijke website.