Inspraakprocedure riolerings- en herstratingsplan Langeland (The Next Generation) fase 2

23 juli 2019

Voor het riolerings- en herstratingsplan Langeland (The Next Generation) fase 2 wordt een inspraakprocedure gevolgd.

Vragen en/of opmerkingen

Op donderdag 9 mei 2019 wordt van 19.00 tot 21.00 uur in kerkelijk centrum “De Wingerd”, Populierenlaan 90a inloopbijeenkomst gehouden.

Aan een ieder de keuze op welk tijdstip hij of zij komt om de plantekeningen in te zien. De betrokken wethouders, enkele bij het plan betrokken medewerkers van de gemeente én leden van de Klankbordgroep Langeland Next Generation zijn bij deze bijeenkomst aanwezig. Met hen kan van gedachten worden gewisseld over het plan. Ook kunnen zij eventuele vragen beantwoorden en een toelichting geven op de inhoud van het plan.

Plan ter inzage

Het herstratingsplan ligt van 30 april tot en met 24 mei a.s. ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het raadhuis. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 – 17.00 uur. Ook kunt u het plan inzien in de eco-unit die staat aan het eind van de parkeerplaats aan de Zonnebloem (nabij de Wegwijzer). De eco-unit is geopend op donderdagen van 11.00 tot 12.00 uur. De opzichter, die namens de gemeente de werkzaamheden in Langeland begeleidt, houdt daar spreekuur. Zijn naam is André Augustijn en hij is telefonisch bereikbaar via 06-37355129. Voor afspraken op een ander tijdstip dan donderdag van 11.00 tot 12.00 uur kunt u hem bellen.

Reacties

Tijdens de genoemde termijn kunnen reacties bij de gemeente worden ingediend. Dit kan tijdens de inloopbijeenkomst of schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders, maar ook per e-mail via de gemeentelijke website www.krimpenaandenijssel.nl.