Inspraakprocedure Meerkoetstraat

12 november 2019

Voor het plan tot woonrijpmaken van de omgeving rond de Meerkoetflat (aan de Meerkoetstraat) wordt een inspraakprocedure gevolgd.

Vragen en/of opmerkingen

Op dinsdag 26 november wordt van 19.00 tot 21.00 uur in lunchroom De Specialiteit van het Facet (Patrijzenstraat 57, Krimpen aan den IJssel) een inloopbijeenkomst gehouden.

Aan een ieder de keuze op welk tijdstip hij of zij komt om de plantekeningen in te zien. De betrokken wethouders en enkele medewerkers van de gemeente zijn bij deze bijeenkomst aanwezig. Met hen kan van gedachten worden gewisseld over het plan. Ook beantwoorden zij eventuele vragen en een toelichting geven op de inhoud van het plan.

Plan ter inzage

Het plan ligt van 12 november tot en met 6 december ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het raadhuis. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. De tekeningen kunt u op de website bekijken via: http://www.krimpenaandenijssel.nl/Meerkoetstraat.

Reacties

Tijdens de genoemde termijn kunnen reacties bij de gemeente worden ingediend. Dit kan tijdens de inloopbijeenkomst of schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders, maar ook per e-mail via de gemeentelijke website.