Innovatiefonds cultuur gaat van start

30 april 2021

Deze week stelde het college van B&W de regels rondom het aanvragen van subsidies uit het Innovatiefonds Cultuur vast. Dit fonds is een onderdeel van de Cultuurnota 2019-2022. Wethouder Coen Derickx: “Cultuur is van en voor iedereen ongeacht uit welk gezin je komt. Of welke culturele achtergrond je hebt. Ongeacht leeftijd, geslacht, beperking of opleiding.” Het hoofddoel van deze Cultuurnota is dan ook dat cultuur zorgt voor sociale samenhang en verbinding. Daarnaast biedt het zingeving en mogelijkheden voor ontplooiing en participatie voor alle Krimpenaren. Dit doel ondersteunt tevens het ingezette beleid tot het zijn van een inclusieve gemeente.

Kunst en cultuur is vaak mooi en plezierig om naar te kijken

Daarnaast heeft het het vermogen om mensen te activeren, te inspireren en te verbinden. Het is juist dat vermogen van de kunst- en cultuuractiviteiten wat de gemeente wil aanboren en ondersteunen via het Innovatiefonds. Dit kan op individueel niveau, maar ook met een wijk of buurt. Het fonds wil de kunst- en cultuuractiviteiten ondersteunen die samenwerking en deelname van inwoners bevorderen.

Innovatiefonds is voor projecten voor kwetsbare Krimpenaren

Voor (gedeeltelijke) financiering uit het Innovatiefonds moet een project zich richten op Krimpenaren in een kwetsbare positie. Of op mensen die weinig deelnemen aan het culturele leven. Met name wordt gedacht aan jongeren, ouderen, vrijwilligers, sociaal achtergestelde groepen of inwoners in achterstandswijken.

De projecten zijn gericht op het bevorderen of versterking van contacten

Ook moeten de projecten samenwerking van een culturele instelling met een maatschappelijke instelling en deelname van een doelgroep bij de uitvoering van het project stimuleren. Het innovatiefonds zorgt voor een frisse inbreng van activiteiten en initiatieven naast het bestaande culturele programma. Per project kan maximaal een bedrag van € 7.500,- worden verleend. De regels staan op www.krimpenaandenijssel.nl onder beleidsregel 3.16 Innovatiefonds cultuur.