Informatieve commissievergaderingen

24 september 2019

In de extra commissievergadering op dinsdag 24 september krijgt de commissie een presentatie over Jeugdhulp. Op donderdag 26 september wordt de commissie geïnformeerd over de Regionale Energie Strategie (RES). Beide vergaderingen beginnen om 20.00 uur en vinden plaats in de raadzaal van het raadhuis.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de informatieve commissievergadering mee te spreken. Aanmelden hiervoor is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180. De agenda’s van alle commissievergaderingen zijn beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/.