Informatieve commissievergaderingen op donderdag 24 september

21 september 2020

In de commissievergadering op donderdag 24 september wordt de commissie geïnformeerd  over Ontwikkelingen hoogspanningsstation TenneT en de RIB Evaluatie BOA’s.

De vergadering start om 20.00 uur en vindt plaats in de raadzaal van het raadhuis.

Maatregelen vanwege Corona

De vergadering is live te volgen via de gemeentelijke website https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live

Vanwege de geldende coronamaatregelen en de beperkte ruimte in de raadzaal is het niet mogelijk de vergadering op de publieke tribune bij te wonen.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de informatieve commissievergadering mee te spreken. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180. U geeft daarbij aan bij welk agendapunt u wilt meespreken. Van de griffie ontvangt u na uw aanmelding informatie over de coronamaatregelen die in acht worden genomen bij het bezoeken van de raadzaal.

Als alternatief voor het meespreken ter vergadering kunt u uw inbreng ook schriftelijk indienen bij de griffie. Deze zal dan aan de commissieleden worden gestuurd.

De agenda’s van alle commissievergaderingen zijn beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/