Informatieve commissievergadering op donderdag 7 januari

22 december 2020

In de commissievergadering op donderdag 7 januari wordt de commissie geïnformeerd over de opzet Duurzaamheidsagenda 2021-2024 en het Rekenkamerrapport ‘Een dure scheiding, onderzoek naar het afvalbeleid van de gemeente Krimpen aan den IJssel’.

Maatregelen vanwege Corona

Vanwege de coronamaatregelen is deze vergadering niet in het Raadhuis, maar is dit een digitale vergadering. U kunt deze live volgen via de website van de gemeenteraad https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de informatieve commissievergadering digitaal mee te spreken. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering bij de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180.

U geeft daarbij aan bij welk agendapunt u wilt meespreken. Van de griffie ontvangt u na uw aanmelding voor het spreekrecht informatie over de manier waarop u kunt inspreken.

Als alternatief voor het inspreken in de vergadering kunt u uw inbreng ook schriftelijk indienen bij de griffie. Deze zal dan aan de raads- en commissieleden worden gestuurd. De agenda van de commissievergadering en de gemeenteraad is beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/.