Informatieve commissievergadering op donderdag 19 november

16 november 2020

In de informatieve commissievergadering op donderdag 19 november om 20.00 uur wordt de commissie geïnformeerd over de volgende twee onderwerpen:

  • Ontwikkelingen onderwijshuisvesting/Integraal Huisvestingsplan de RIB Wartburg/Driestar College wordt hierbij op verzoek van de fractie Stem van Krimpen betrokken.
  • Stand van zaken MIRT Verkenning Oeververbindingen.

Maatregelen vanwege Corona

Vanwege de coronamaatregelen is deze vergadering niet in het Raadhuis, maar is dit een digitale vergadering. U kunt deze live volgen via de website van de gemeenteraad https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de informatieve commissievergadering digitaal mee te spreken. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering bij de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180.

U geeft daarbij aan bij welk agendapunt u wilt meespreken. Van de griffie ontvangt u na uw aanmelding voor het spreekrecht informatie over de manier waarop u kunt meespreken.

Als alternatief voor het meespreken in de vergadering kunt u uw inbreng ook schriftelijk indienen bij de griffie. Deze zal dan aan de raads- en commissieleden worden gestuurd.

De agenda van deze commissievergadering is beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/.