Informatieve commissievergadering op donderdag 12 november

10 november 2020

In de commissievergadering op donderdag 12 november wordt de commissie geïnformeerd  over de Woonvisie 2020-2030 en twee voorstellen over De Grote Kruising (een krediet voor de reconstructie en een krediet voor doorstroommaatregelen).

Maatregelen vanwege Corona

Vanwege de coronamaatregelen is deze vergadering niet in het Raadhuis, maar is dit een digitale vergadering. U kunt deze live volgen via de website van de gemeenteraad https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de informatieve commissievergadering digitaal mee te spreken. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering bij de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180.

U geeft daarbij aan bij welk agendapunt u wilt meespreken. Van de griffie ontvangt u na uw aanmelding voor het spreekrecht informatie over de manier waarop u kunt inspreken.

Als alternatief voor het inspreken in de vergadering kunt u uw inbreng ook schriftelijk indienen bij de griffie. Deze zal dan aan de raads- en commissieleden worden gestuurd.

De agenda van de commissievergadering en de gemeenteraad is beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/.