Informatieve commissie

4 september 2019

Informatieve commissie

De gemeenteraad is terug van het zomerreces en komt voor de eerste keer weer op donderdag 5 september om 20.00 uur bijeen voor de informatieve commissie. In deze vergadering wordt informatie uitgewisseld over het rekenkamerrapport Bijstand op afstand, onderzoek naar de uitvoering van de Participatiewet, het Integraal Huisvestingsplan (IHP) en de raadsinformatiebrief Kwaliteit en meldingen openbare ruimte 2018.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de informatieve commissievergadering mee te spreken. Aanmelden hiervoor is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180.

De agenda’s van alle commissievergaderingen zijn beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/