Informatieve commissie op 3 september

31 augustus 2020

De gemeenteraad is terug van reces. De eerste vergadering is de informatieve commissie op donderdag 3 september om 20.00 uur. Deze vergadering zal, met inachtneming van de coronamaatregelen, in het raadhuis gehouden worden.

De commissie laat zich informeren over twee onderwerpen:

  • De aanpak herontwikkeling KOAG-locatie Driekamp.
  • De herziening van de verkeers- en vervoersvisie Krimpen aan den IJssel.

Maatregelen vanwege Corona

De vergadering is live te volgen via de gemeentelijke website https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live. Vanwege de geldende coronamaatregelen en de beperkte ruimte in de raadzaal is het niet mogelijk de vergadering op de publieke tribune bij te wonen.

Meespreken

Bij een informatieve commissievergadering kunnen inwoners en belanghebbenden meespreken aan tafel. Vanwege de huidige maatregelen is er op 3 september ruimte voor een zeer beperkt aantal meesprekers. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering bij de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180. U geeft daarbij aan bij welk agendapunt u mee wilt spreken.

Als alternatief voor het meespreken ter vergadering kunt u uw inbreng ook schriftelijk indienen bij de griffie. Deze zal dan aan de commissieleden worden gestuurd. De agenda van de commissievergadering is beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/