Informatie voor ondernemers over coronavirus: Tijdelijke regeling voor de versoepelde Bbz-uitkering verlengd tot 1 april 2022.

29 september 2021

Update 2 februari: Ondernemers kunnen tot en met 31 maart uitstel van betaling van belastingen aanvragen

Om ondernemers en bedrijven tegemoet te komen heeft het kabinet besloten om het uitstel van betaling van belastingen te verlengen. Het uitstel liep anders af op 31 januari 2022 en sluit nu weer aan bij de duur van de andere maatregelen uit het steunpakket.

Nog geen gebruik gemaakt van het uitstel? U kunt tot en met 31 maart uitstel van betaling aanvragen. Klik hier voor meer informatie.

Update 20 januari: Tijdelijke regeling voor de versoepelde Bbz-uitkering verlengd tot 1 april 2022.

Vanaf 1 oktober tot en met 31 december 2021 is de bestaande Bbz-uitkering (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) versoepeld. Deze regeling is verlengd tot 1 april 2022.

Dit betekent dat:

 • Uw vermogen niet meetelt bij de aanvraag.
 • U de versoepelde Bbz-uitkering met een terugwerkende kracht van maximaal 2 maanden aan kunt vragen.
 • Het RBZ uw inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering per maand in plaats van per jaar bepaalt.
 • De Bbz-uitkering een gift is in plaats van een lening.

Vanaf 1 januari 2022 kunt u de Bbz-uitkering aanvragen voor januari, februari en maart. Ontvangt u al een Bbz-uitkering? Deze wordt niet automatisch verlengd. U moet een nieuw aanvraagformulier indienen.

Heeft u na 1 januari toch nog een uitkering nodig voor december 2021? Dan kan dat. U vraagt de BBZ aan bij het RBZ. Op www.rotterdam.nl/rbz vindt u hoe u dat kunt doen.

Beëindiging Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten ( TONK) per 1 januari 2022

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten ( TONK) is per 1 januari beëindigd. U kunt nog tot en met 31 januari 2022 de TONK aanvragen voor de periode oktober tot en met december 2021.

Voor meer informatie en aanvragen kunt u terecht bij IJsselgemeenten.

Kijk voor alle overige geldende maatregelen en een actueel overzicht van de ondersteuning van ondernemers op de website van de Kamer van Koophandel.

Update 29 september:  De Tozo stopt. Wat nu?

Op 1 oktober eindigt de Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers). U kunt tot en met 30 september 2021 Tozo aanvragen. Heeft u daarna nog financiële ondersteuning nodig? Dan kunt u vanaf begin oktober een Bbz-uitkering aanvragen. Dit is een aanvullende uitkering voor uw levensonderhoud. De Bbz-uitkering vraagt u aan bij het Regionaal Bureau zelfstandigen (RBZ).

Opnieuw kijken naar de toekomst

Het gaat weer beter met de economie. Maar, ongeveer 75 procent van de Tozo 5-aanvragers weet nog niet of ze na 1 oktober weer genoeg gaan verdienen. Het RBZ kan u helpen bij het (opnieuw) vormgeven van uw toekomst. Er staan veel organisaties klaar om u te ondersteunen. Zoals bij ondernemerschap, schulden, de overstap naar een baan in loondienst en scholing. U kunt zelf aangeven welke hulp u nodig heeft. Bijvoorbeeld bij: de stap naar schulddienstverlening, een goede voortzetting van uw bedrijf of het beëindigen van uw bedrijf. Meer informatie vindt u op www.rotterdam.nl/ondernemenindetoekomst.

Bbz-uitkering tijdelijk soepeler

Vanaf 1 oktober tot en met 31 december 2021 wordt de bestaande Bbz-uitkering (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) soepeler. Dit betekent dat:

 • Uw vermogen niet meetelt bij de aanvraag.
 • U de versoepelde Bbz-uitkering met een terugwerkende kracht van maximaal 2 maanden aan kunt vragen.
 • Het RBZ uw inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering per maand in plaats van per jaar bepaalt.
 • De Bbz-uitkering een gift is in plaats van een lening.

Gesprek voor maatwerk

Doet u een aanvraag voor de Bbz? Dan nodigt het RBZ u in enkele gevallen uit voor een gesprek. Zo kunnen ze maatwerk bieden bij uw situatie. Bijvoorbeeld als u minder dan 18 maanden geleden bent gestart of als u wil stoppen. Maar ook als u geen jaarcijfers kunt leveren. Of u werkt in een branche waar ondersteuning meestal niet meer nodig is (zoals kappers).

Binnenkort aanvragen

Op dit moment werkt het RBZ aan de uitwerking. Op www.rotterdam.nl/rbz vindt u steeds de laatste informatie.


Update 7 juli: Tozo: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Ondernemers met dringende financiële problemen door de maatregelen tegen corona kunnen sinds maart 2020 de Tozo aanvragen. De Tozo is een uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal.

In maart 2020 is begonnen met de Tozo 1. Daarna kwamen Tozo 2, 3 en 4. Tozo 5 is een uitkering voor levensonderhoud voor juli 2021 tot en met september 2021. Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. De voorwaarden voor Tozo 5 zijn hetzelfde als bij Tozo 4. Voor Tozo 5 moet u een aanvraag doen. Ook als u eerder Tozo 1, 2, 3 of 4 heeft aangevraagd.

Ondernemers uit Capelle, Krimpen en Zuidplas kunnen hun aanvraag doen bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van de gemeente Rotterdam. Op de website vindt u veel antwoorden op vragen en de laatste informatie. Kijk voordat u belt of mailt naar RBZ of uw vraag erbij staat.

Ga naar de website van het Regionaal Bureau Zelfstandigen


Update 4 maart: Inkomen lager door corona? Vraag de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten aan.

Wie door de coronacrisis in financiële problemen terecht is gekomen en zijn woonkosten niet meer kan betalen, kan sinds dinsdag 2 maart een aanvraag doen voor zogenoemde Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

Door de maatregelen tegen corona hebben veel mensen nu minder inkomen. Dat kan gaan om ondernemers of zzp’ers maar ook om werknemers die nu minder uren kunnen werken. Zij hebben daardoor misschien moeite om hun woonlasten te betalen. Dat gaat om huur en hypotheek en gas, water en elektriciteit. Inwoners van de gemeente Krimpen aan den IJssel kunnen vanaf  2 maart een bijdrage in deze kosten aanvragen.

Wethouder Anthon Timm: “Ik ben blij dat we deze regeling zo snel na de invoering aan onze inwoners kunnen aanbieden. Het lost niet alle problemen op, maar kan zeker een verschil betekenen voor de mensen die door de coronamaatregelen in de problemen komen.”

Wat is TONK?

Met de TONK kunt u tijdelijk een bijdrage ontvangen. De bijdrage wordt aangevraagd bij IJsselgemeenten. De bijdrage is maximaal € 325 per maand. Hoeveel iemand krijgt hangt af van de situatie. Er wordt onder andere gekeken naar hoe hoog de woonkosten zijn, wat het inkomen vóór corona en in januari 2021 was en wat iemand zelf nog kan betalen. Naar spaargeld, ander vermogen of bezit wordt niet gekeken.

Ondernemers die een Tozo‑uitkering (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) ontvangen, kunnen ook in aanmerking komen voor de TONK. De TONK is aan te vragen voor de maanden januari tot en met juni 2021. Het werkt dus met terugwerkende kracht.

Neem voor meer informatie contact op met IJsselgemeenten

Let op. Vraag de TONK zo snel mogelijk aan. U kunt de TONK tot maximaal 3 maanden terug ontvangen. Doet u de aanvraag bijvoorbeeld op 27 mei, dan kunt de TONK vanaf 1 februari (de eerste van die maand) krijgen.

Meer informatie, het aanvraagformulier en het indienen van de aanvraag  kunt u vinden via: www.ijsselgemeenten.nl/tonk

Het formulier is ook te verkrijgen bij de informatielijn van Sociale Zaken IJsselgemeenten via socialezaken@ijsselgemeenten.nl of via telefoonnummer 010 – 284 84 57 (van 8.00 tot 12.00 uur).


Update 17 februari: Gemeentelijke betalingsmaatregelen voor ondernemers en zzp’ers

De uitzonderlijke situatie waar Nederland zich door het coronavirus in bevindt, kan gevolgen voor ondernemers en zzp’ers in Krimpen aan den IJssel hebben. De gemeente wil u helpen om te voorkomen dat u of uw bedrijf in de problemen komt.

Hieronder treft u diverse landelijke mogelijkheden aan. Daarnaast kunt u deze verkennen via de KvK, uw branchevereniging of koepelorganisatie.

Ook als gemeente staan we waar mogelijk voor u klaar. Heeft u problemen met het betalen van de gemeentelijke heffingen en belastingen, dan kijken we graag samen met u wat we voor u kunnen betekenen. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente Krimpen aan den IJssel via betalingsregelingen@krimpenaandenijssel.nl of bel met 14 0180 en vraag naar het team Financieel Beheer. Hieronder treft u de mogelijkheden aan:

 
Situatie Maatregelen
Aanslag gemeentelijke heffingen 2021 (OZB, riool) Uitstel van betaling op aanvraag tot 31 augustus 2021
Overige aanslagen (leges, overige heffingen) Uitstel van betaling op aanvraag tot 31 augustus 2021
Facturen van gemeente Uitstel van betaling op aanvraag tot 31 augustus 2021

Update 9 februari: TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Is uw inkomen lager door corona? Bijvoorbeeld omdat u minder uren kunt werken of uw baan verloor? Of uw inkomen als ondernemer of zzp’er lager is? Dan lukt het misschien niet meer uw noodzakelijke privékosten, bijvoorbeeld voor wonen te betalen. Dan kunt u binnenkort de TONK aanvragen.

Wat is TONK?

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Met de TONK kunt u tijdelijk extra geld krijgen via de bijzondere bijstand. U kunt dit krijgen als u door corona uw vaste kosten niet meer kunt betalen. Denk dan aan de kosten van huur, hypotheek, gas en licht, water en zorgverzekering. We kijken:

 • wat uw inkomen was (ook het inkomen van uw partner)
 • Wat uw inkomen nu is (ook van uw partner)
 • wat u zelf nog kunt betalen
 • of u nog eigen (spaar)geld heeft

Binnenkort aanvragen

Het is nog niet helemaal duidelijk welke regels voor de TONK gaan gelden. Daar wordt nog aan gewerkt. Binnenkort kunnen inwoners van Capelle, Krimpen en Zuidplas de TONK bij IJsselgemeenten aanvragen. Hier wordt een aanvraagformulier voor gemaakt.  U kunt dan een vergoeding aanvragen voor uw kosten vanaf 1 januari 2021. De TONK loopt op 1 juli 2021 af.

Meer informatie

Binnenkort kunnen we u meer informatie geven. Kijk daarvoor regelmatig op de volgende pagina: klik hier.

Wilt u een e-mail krijgen als u een aanvraag kunt doen? Meld u dan aan via het contactformulier. Schrijf daarin dat u informatie wilt krijgen over de TONK.


Update 18 januari: Ondernemen in de toekomst

Het coronavirus heeft grote invloed op veel ondernemers en de economie. Veel ondernemers hebben te maken met maatregelen, beperkingen en veranderingen in de markt. Bent u ondernemer en vraagt u zich af hoe u verder kunt met uw bedrijf? Heeft u schulden opgebouwd, die u zelf niet kunt oplossen? Of denkt u erover iets anders te gaan doen? Bijvoorbeeld een baan in loondienst? We wijzen u – in samenwerking met gemeente Rotterdam – graag op de mogelijkheden. Klik hier om naar de pagina te gaan met meer informatie.


Update 20 augustus: Burgemeester verzoekt horeca en supermarkten om hun verantwoordelijkheid te nemen

Het coronavirus heeft onze samenleving hard getroffen. Veel mensen werden (ernstig) ziek en de zorg zat tegen haar grenzen aan. Daarom zijn noodmaatregelen getroffen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Deze maatregelen hebben ook voor onder andere de horeca en de supermarkten in Krimpen aan den IJssel flinke gevolgen.

We ervaren dat een aantal horecagelegenheden, supermarkten en klanten zich niet houden aan de maatregelen. De burgemeester maakt zich in toenemende mate zorgen over verslapping bij het opvolgen van de maatregelen. Want het zorgt geregeld voor zeer onwenselijke situaties. We moeten er allemaal voor zorgen dat een nieuwe grootschalige uitbraak van het coronavirus wordt voorkomen. Daarom verzoekt burgemeester Martijn Vroom in een brief de horeca en de supermarkten om hun verantwoordelijkheid te nemen.

Ook wijst hij de ondernemers in de brief op de maatregelen waaraan ze zich moeten houden. En geeft hij aan dat hij erop rekent dat de horeca- en supermarktondernemers overtredingen en excessen voorkomen, zodat waarschuwingen, boetes of maatregelen uitblijven. Daarnaast heeft hij de supermarktondernemers geattendeerd dat zij vrij zijn om een mondkapjesplicht in te voeren in hun supermarkt.

De horeca- en supermarktondernemers ontvangen de brief op 21 augustus.
De complete brieven vindt u onder het kopje ‘Documenten’.


Gemeentelijke betalingsmaatregelen voor ondernemers en zzp’ers

De uitzonderlijke situatie waar Nederland zich door het coronavirus in bevindt, kan gevolgen voor ondernemers en zzp’ers in Krimpen aan den IJssel hebben. De gemeente wil u helpen om te voorkomen dat u of uw bedrijf in de problemen komt.

Hieronder treft u diverse landelijke mogelijkheden aan. Daarnaast kunt u deze verkennen via de KvK, uw branchevereniging of koepelorganisatie.

Ook als gemeente staan we waar mogelijk voor u klaar. Heeft u problemen met het betalen van de gemeentelijke heffingen en belastingen, dan kijken we graag samen met u wat we voor u kunnen betekenen. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente Krimpen aan den IJssel via betalingsregelingen@krimpenaandenijssel.nl of bel met 14 0180 en vraag naar het team Financieel Beheer. Hieronder treft u de mogelijkheden aan:

Gemeentelijke betalingsmaatregelen voor ondernemers en zzp’ers

De uitzonderlijke situatie waar Nederland zich door het coronavirus in bevindt, kan gevolgen voor ondernemers en zzp’ers in Krimpen aan den IJssel hebben. De gemeente wil u helpen om te voorkomen dat u of uw bedrijf in de problemen komt.

Hieronder treft u diverse landelijke mogelijkheden aan. Daarnaast kunt u deze verkennen via de KvK, uw branchevereniging of koepelorganisatie.

Ook als gemeente staan we waar mogelijk voor u klaar. Heeft u problemen met het betalen van de gemeentelijke heffingen en belastingen, dan kijken we graag samen met u wat we voor u kunnen betekenen. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente Krimpen aan den IJssel via betalingsregelingen@krimpenaandenijssel.nl of bel met 14 0180 en vraag naar het team Financieel Beheer. Hieronder treft u de mogelijkheden aan:

 
Situatie Maatregelen
Aanslag gemeentelijke heffingen 2020 (OZB, riool) Uitstel van betaling op aanvraag tot 31 augustus 2020
Eerdere aanslagen Invordering wordt uitgesteld tot 31 augustus 2020
Overige aanslagen (leges, overige heffingen) Uitstel van betaling op aanvraag tot 31 augustus 2020
Facturen van gemeente Uitstel van betaling op aanvraag tot 31 augustus 2020

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is in het leven geroepen om zelfstandigen (inclusief zzp’ers) inkomensondersteuning te bieden om te zorgen dat ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De regeling is onder de naam Tozo 2 verlengd tot eind september. Enkele voorwaarden zijn aangepast.

Hoe werkt deze regeling?

De uitkering voor levensonderhoud (max. 1.500 euro netto per maand) vult het inkomen voor maximaal 4 maanden aan tot het sociaal minimum. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat je totale inkomen als gevolg van de coronacrisis onder het bijstandsniveau is gekomen. Ook als je tevens salaris ontvangt uit loondienst en je totale inkomen daalt tot onder het bijstandsniveau, kom je aanmerking voor deze regeling. Op een lening voor bedrijfskapitaal kun je een beroep doen om liquiditeitsproblemen op te lossen.

Voor wie is deze regeling?

Deze regeling staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die in de knel komen door de coronacrisis. AOW’ers met een eigen bedrijf kunnen een beroep doen op een lening voor bedrijfskapitaal.

Hoe doe ik een aanvraag?

Het Regionaal Bureau Zelfstandigen Rotterdam voert deze regeling uit voor de gemeente Krimpen aan den IJssel. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van het Regionaal Bureau Zelfstandigen. Voor vragen kunt u mailen naar: rbz.wi@rotterdam.nl.

Coronaloket Kamer van Koophandel

Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u het Coronaloket. Dit loket geeft antwoord op veel gestelde vragen van ondernemers en geeft uitleg over de regelingen en hoe ze kunnen worden aangevraagd. Per regeling verwijst het Coronaloket naar relevante websites van andere organisaties, zoals de Belastingdienst en UWV. Het Kamer van Koophandel Adviesteam is ook telefonisch bereikbaar voor advies op maat op 0800 2117.

Het coronavirus: check hier je regelingen

De overheid heeft een pakket regelingen opgetuigd om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Met deze regelingen kun je bijvoorbeeld inkomensondersteuning krijgen, of tegemoetkoming in je loonkosten. Ook maken de regelingen het makkelijker om aan krediet te komen. Het eerste pakket liep eind mei af, het tweede pakket loopt tot 1 oktober. Bekijk hier op welke regelingen je aanspraak kunt maken.

Financiële tegemoetkoming

Financierings- en/of kredietregelingen

Belastingmaatregelen

Sector- en branchespecifieke regelingen

Overig

Let op: er zijn bedrijven die zich presenteren als overheidsinstantie, en die aanbieden om tegen betaling je aanvraag te regelen. Aanvragen bij bijvoorbeeld RVO, UWV en je gemeente kun je gewoon zelf doen. Aanvragen kosten geen geld.

KVK Corona regelingencheck

Op basis van een paar vragen, krijg je inzicht in de (fiscale) regelingen die mogelijk op jouw bedrijf van toepassing zijn. Het is een snelle check die leidt naar de voor jou belangrijkste regelingen. Niet alle regelingen zijn opgenomen en er blijven uitzonderingen.

Doe de regelingencheck.

Overzicht van maatregelen

De overheid versoepelt stapsgewijs de coronamaatregelen. Hier vindt u de voor ondernemers belangrijkste versoepelingen.

Veelgestelde ondernemersvragen over corona

De impact van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is groot voor Nederlandse ondernemers. Er is een noodsteunpakket om hen te ondersteunen. Dat pakket is per 1 juni in aangepaste vorm verlengd tot eind september. Dagelijks bellen honderden ondernemers het KVK Coronaloket met vragen over o.a. regelingen, personeelskwesties, sluitingsregels en financiering. De belangrijkste vragen en antwoorden voor ondernemers vind je in onderstaand overzicht.