Informateur Krimpen adviseert coalitie van SGP, Stem van Krimpen, VVD en CDA

30 januari 2020

Informateur Tjerk Bruinsma stelde vanavond aan de Krimpense gemeenteraad voor dat de beoogde coalitiepartners SGP, Stem van Krimpen, VVD en CDA een externe formateur aanwijzen. Deze formateur gaat samen met hen aan de slag om een stabiele coalitie te realiseren. Onderwerpen die in ieder geval in de formatiefase moeten worden besproken, zijn de zondagsrust, LHBTI, Sociaal Domein, de Eneco gelden, de Grote Kruising/Algeracorridor en het Centrum.

Vorming bestendige coalitie

Uit de gesprekken concludeerde de informateur dat bovenstaande coalitie het meest kansrijk is om Krimpen aan den IJssel tot maart 2022 bestendig en stabiel te besturen. Alle fracties zetten het belang van de gemeente Krimpen aan den IJssel en de voortgang van de belangrijke dossiers voorop.

Waarom een nieuwe coalitie

Nadat de fracties Stem van Krimpen en Leefbaar Krimpen de samenwerking met de coalitie hebben opgezegd, vond begin januari een extra raadsvergadering plaats. De raadsvergadering werd afgesloten met het besluit Tjerk Bruinsma als informateur aan te stellen. De informateur kreeg de opdracht de mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot een bestendige coalitie die een zo groot mogelijke kans heeft aan te blijven tot de verkiezingen van maart 2022.