Huishoudens met een bijstandsuitkering ontvangen energietoeslag

29 maart 2022 Stockfoto van euromunten en centen

De bijna 600 Krimpenaren met een bijstandsuitkering krijgen komende week eenmalig 800 euro aan energietoeslag op hun rekening gestort. Snel daarna kijken we of ook aan andere inwoners met een laag inkomen de energietoeslag krijgen.

Extra geld om energiekosten te betalen

Sociale zaken IJsselgemeenten betalen op 31 maart een bedrag van € 800 aan energietoeslag aan inwoners van Krimpen. Met dit extra geld kunnen inwoners een deel van hun energiekosten betalen. Het gaat om inwoners die hoofdbewoner zijn van een woning en een uitkering voor levensonderhoud ontvingen (uitkering via de Participatiewet en Ioaw). Ook mensen met bijzondere bijstand voor bewindvoerderskosten ontvangen het geld automatisch op hun rekening.

Inwoners met uitkering of bijstand krijgen de toeslag

Het gaat om inwoners die in de periode 1 januari 2022 tot en met 15 maart 2022 deze uitkering of bijzondere bijstand ontvingen. Dat hoeft dus niet over de hele periode te zijn.

Andere inwoners moeten wachten

Andere inwoners moeten nog even wachten. Dit geldt ook voor mensen die een aanvraag willen indienen. Het is nog afwachten welk bedrag de gemeenten precies gaat ontvangen van het Rijk. Daarna kunnen we hier een besluit over nemen. Weten wij meer en zijn alle voorwaarden bekend? Dan plaatsen wij hier opnieuw een bericht over.