Houd rekening met elkaar, voorkom overlast

5 augustus 2021

Met warm weer zetten we de ramen open en zitten vaker buiten. Daardoor ervaart u eerder leefgeluiden van uw buren. Leefgeluiden zijn normale geluiden die u toch als hinderlijk kunt ervaren. Bijvoorbeeld spelende kinderen, luid pratende buren, muziek of dichtslaande deuren. Maar u kunt ook hinder ervaren van een barbecue, vuurkorf of een voor uw deur geparkeerde caravan of vouwwagen. U kunt zich hieraan ergeren. Probeer hier dan toch rustig mee om te gaan.

Maak uw ergernis bespreekbaar

Bespreek de overlast met uw buren. Misschien hebben ze helemaal niet door dat ze overlast veroorzaken. Leg uit wat u belangrijk vindt en probeer samen tot duidelijke afspraken te komen. Ga nooit langs op een moment dat u volop in uw irritatie bent. Grote kans dat u dan dingen zegt die een verkeerd effect hebben. Wacht bijvoorbeeld tot de volgende dag en ga dan op een rustige manier in gesprek.

Houden uw buren zich niet aan de gemaakte afspraken?

Wijs ze hier dan vriendelijk op. Misschien waren ze het even vergeten. Of hadden ze het niet in de gaten. Probeer begrip te tonen voor uw buren. Blijf uw buren altijd vriendelijk en geduldig benaderen. Gebruik nooit loze dreigementen. Deze leiden niet tot een oplossing.

Houd rekening met elkaar

Houd zelf ook rekening met de wensen en voorkeuren van uw buren. Zetten zij graag de auto recht voor de deur? Gun ze die ruimte en houd er rekening mee. Als uw buren zien dat u hun gevoelens respecteert, zijn ze eerder bereid om ook u tegemoet te komen.

Buurtbemiddeling helpt u verder bij burenconflicten

Als het u niet lukt om er samen met uw buren uit te komen, neem dan contact op met de coƶrdinator Buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling helpt bij het voorkomen en oplossen van burenconflicten. De goed getrainde bemiddelaars van Kwadraad zorgen ervoor dat er ruimte komt voor wederzijds begrip tijdens een gesprek. Bel 088 900 4000 of mail naar: buurtbemiddeling@kwadraad.nl. Ook op  www.problemenmetjeburen.nl vindt u tips om ruzie te voorkomen.