Hoe wilt u (later) wonen?

23 december 2021 Afbeelding van woonzorganalyse.

De laatste jaren is er in Nederland veel gaande op het vlak van wonen, zorg en welzijn. Met zijn allen willen we het liefst dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen, zichzelf ergens thuis kan voelen. Dit draagt bij aan onze maatschappij. Mensen die in een veilige omgeving wonen en die passende ondersteuning en/of zorg ontvangen wanneer dat nodig is, zijn gezonder en gelukkiger. Toch is dit lang niet voor iedereen haalbaar of vanzelfsprekend.

Gemeente stelt woonzorgvisie op

De gemeente probeert er samen met haar partners voor te zorgen dat iedereen met beperkingen naar wens kan wonen en de benodigde zorg en ondersteuning kan ontvangen. De komende maanden wordt er om deze redenen een woonzorgvisie opgesteld. Bij partners gaat het om zorginstellingen en woningcorporaties, maar ook de inwoners kunnen uiteraard hun steentje bijdragen. Als u hieraan kunt bijdragen, of ideeën heeft horen we dat graag!

Vul de (digitale) enquête in

De enquête bestaat grotendeels uit open vragen, zodat u optimaal de gelegenheid heeft om uw ideeën en opvattingen in eigen woorden te delen. Als u in staat bent om de enquête digitaal in te vullen vragen we u dat te doen via: https://projecten.hhm.nl/enquetes/944497. U kunt de enquête ook op papier uitprinten, of ophalen op het raadhuis en sturen naar het bijgevoegde antwoordnummer. U heeft tot 17 januari 2022 om deze enquête in te vullen.