Hoe democratisch werken wij in onze gemeente?

23 juli 2019

Daarover gaan we graag met elkaar in gesprek!

Wat vindt u van de manier waarop in onze gemeente besluiten worden genomen en uitgevoerd? Is dat voor u duidelijk?

Vindt u dat inwoners voldoende kunnen meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken als zij dat willen? Heeft u zelf ideeën over hoe u als inwoner meer betrokken kunt worden bij de keuzes die in de gemeente worden gemaakt?

Om meer zicht te krijgen op uw mening over ons lokale bestuur in Krimpen aan den IJssel, zetten we de Quick Scan Lokale Democratie in. Hierbij worden wij ondersteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wij zouden het waarderen als veel inwoners van Krimpen de vragenlijst zouden invullen.

Vanaf 2 april kunt u deze online-vragenlijst invullen. Daarnaast worden ook de raadsleden, collegeleden en ambtenaren die veel te maken hebben de politiek of interactie met inwoners hiervoor vanaf 2 april per mail uitgenodigd. We zijn benieuwd naar uw mening. Er zijn overigens geen goede of foute antwoorden. Wilt u zeker zijn dat u ook (anoniem) uw mening kunt geven? Stuur dan een e-mail aan griffier@krimpenaandenijssel.nl. Dan wordt u persoonlijk uitgenodigd voor de vragenlijst als die klaar staat.

We bekijken het democratisch samenspel vanuit alle perspectieven. Zo kunnen we kijken of inwoners, ambtenaren, collegeleden en raadsleden er hetzelfde over denken. En zo niet: dan willen we in gesprek gaan over hoe we nog beter kunnen samenwerken en op welke wijze we de afstand tussen de raad en college en de inwoners kunnen verkleinen.

De antwoorden worden anoniem verwerkt in een rapport. Dat rapport gaan we gebruiken om samen te werken aan een nog betere lokale democratie. We horen graag van u!

Namens de gemeenteraad,

burgemeester Martijn Vroom en griffier Marianne Verhoev