Herstel grondwaterpeil maakt behoud van platanen Noorderstraat niet mogelijk

30 juni 2022

Al enige tijd zijn we bezig met de nieuwe inrichting van de Noorderstraat in Oud-Krimpen. Hierover zijn 2 bijeenkomsten geweest. Tijdens de laatste bijeenkomst bespraken we de inrichting, waarvoor gekozen is.

We gaan de riolering vervangen

De nieuwe inrichting houdt onder andere in dat we de riolering gaan vervangen. De riolering is op dit moment lek. Daarom is de grondwaterstand nu onnatuurlijk laag. Bij het vervangen van de riolering stijgt het grondwaterpeil. Zo brengen we het weer naar een natuurlijk niveau.

Uit onderzoek blijkt het behoud van de bomen onmogelijk

Door de stijging van het grondwaterpeil is het onmogelijk om de bomen in de middenberm aan de Noorderstraat te behouden. Een extern bureau heeft dit onderzocht. We hadden de hoop alsnog een aantal platanen te kunnen behouden. Daarom lieten we opnieuw een onderzoek uitvoeren door een ander extern bureau. Ook zij kwamen tot dezelfde conclusie.

De bomen worden onvoldoende stabiel en daardoor onhoudbaar

Niet alleen het herstel van de grondwaterstand maakt dat de bomen niet kunnen overleven. Ook raken door de aanleg van een nieuw riool én een nieuw wegprofiel de wortels beschadigd. De bomen worden dan onvoldoende stabiel en daardoor onhoudbaar. Daarom moeten we de bomen helaas rooien. We zullen wel nieuwe bomen terugplaatsen. Dit zullen forse bomen zijn.

Wilt u meer informatie?

Kijk op www.krimpenaandenijssel.nl/oudkrimpendeelgebied3 voor meer informatie. Daar kunt u ook het verslag van de laatste bijeenkomst op 29 maart inzien.