Handtekeningen onder nieuwe overeenkomst voor Ontmoetingscentrum Dementie

23 februari 2023 Foto van Hugo van der Wal en Frida van der Sloot.

Op donderdag 23 februari is een nieuwe raamovereenkomst ondertekent voor Ontmoetingscentrum Dementie. Hierdoor mag de Zellingen het ontmoetingscentrum open houden tot en met 2025. Hugo van der Wal (Wethouder en locoburgemeester) en Frida van der Sloot (De Zellingen) zetten hun handtekening onder deze overeenkomst. Het Ontmoetingscentrum Dementie vindt u in De Tuyter.

College gunde de opdracht na aanbesteding aan De Zellingen

In 2022 heeft er een aanbesteding voor het ontmoetingscentrum plaatsgevonden. Na beoordeling van de verschillende inschrijvingen bleek dat De Zellingen de hoogste totaalscore haalde. De Zellingen scoorde het hoogst bij het belangrijkste gunningscriterium “G1 beschrijving van het project”. Op 4 oktober 2022 heeft het college daarom besloten om de opdracht aan De Zellingen te gunnen.

Ontmoetingscentrum biedt ondersteuning aan mensen met dementie

Maar ook aan hun mantelzorgers. Dit voorkomt dat de mantelzorger overbelast raakt. En zorgt ervoor dat de persoon met dementie langer thuis kan blijven wonen. De ondersteuning wordt geboden door een vast team van professionals en vrijwilligers.

U vindt het ontmoetingscentrum in De Tuyter

Het ontmoetingscentrum in De Tuyter biedt dagactiviteiten en is een voorziening voor mensen die nog thuis wonen. Of bijvoorbeeld behoefte hebben aan contact met anderen, maar minder zelfredzaam worden. Ontmoetingscentrum Dementie is een huiskamer waar mensen met dementie aan diverse activiteiten kunnen deelnemen. En anderen kunnen ontmoeten in een gezellige en informele sfeer.

Dagelijkse activiteiten voor dementerende Krimpenaren

Deelname aan dagactiviteiten kan de dementerende Krimpenaar helpen om zelfstandig te blijven functioneren. Maar het helpt ook om vaardigheden te herwinnen of te behouden. De Zellingen biedt in het ontmoetingscentrum diverse activiteiten aan zoals taal, geheugen, communicatie, creativiteit, samen eten, bewegen, dagelijkse handelingen et cetera.

Wilt u meer weten over het Ontmoetingscentrum Dementie?

U kunt hen telefonisch bereiken via 06 45 40 07 48. Of per e-mail via dagactiviteitenkrimpen@zellingen.nl. Ontmoetingscentrum Dementie is te vinden aan de Nachtegaalstraat 8 in Krimpen aan den IJssel.