H. VAN DER WAL

Voorletters
H.
Voornaam
Hugo
Achternaam
van der Wal
Functie
Wethouder
Portefeuille
1e locoburgemeester
Wmo
Jeugdzorg
Vrijwilligersbeleid / mantelzorgbeleid
Volksgezondheid
Economische zaken (incl. Maritieme maakindustrie)
MRDH: Economisch vestigingsbeleid
Molukse aangelegenheden
Project: Centrumontwikkeling
Project: Crimpenersteyn
Project: KOAG-terrein / meergeneratiewoningen
Project: Stormpolderdijk / EMK-terrein
Project: Tennet
Emailadres
hugovanderwal@krimpenaandenijssel.nl
Adres
Raadhuisplein 2
Postcode
2922AD
Woonplaats
Krimpen aan den IJssel

Nevenfunctie

 
Nevenfunctie Organisatie Ambtshalve Bezoldigd Inkomsten uit bezoldigde nevenfunctie Datum melding
lid Algemeen Bestuur Jeugdhulp Rijnmond Ja Nee Geen 9 juli 2020
plaatsvervangend lid GR IJsselgemeenten Ja Nee Geen 9 juli 2020
plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Promen Ja Nee Geen 9 juli 2020
plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Groenalliantie Ja Nee Geen 9 juli 2020
lid Algemeen Bestuur GGD Rotterdam-Rijnmond Ja Nee Geen 9 juli 2020
Functieoverzicht
naam functie
Burgemeester en wethouders lid