Groen licht voor het gebiedsbod Krimpenerwaard

23 juli 2019

De gemeenteraden van Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel staan achter het uitbrengen van een gebiedsbod. Donderdagavond sprak de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel hiervoor haar steun uit. Eerder deze week ging de gemeenteraad van Krimpenerwaard akkoord.

Het gebiedsbod beschrijft de ontwikkelmogelijkheden van de regio Krimpenerwaard in combinatie met een vaste oeververbinding. Het gebiedsbod voor de Krimpenerwaard geeft aan wat de kansen zijn voor de regio op het gebied van economie, wonen en leefbaarheid als de keuze valt op de Oost-Oost-variant. U vindt de tekst van het gebiedsbod hier.

Wethouder Ria Boere: “Ik ben blij met het besluit van de raad en met de complimenten voor het resultaat wat er nu ligt. Natuurlijk zijn er nog vragen uit de raad. Die komen aan de orde wanneer er een besluit is genomen over de locatie van de vaste oeververbinding. Daarna volgen nog een aantal onderzoeken. Het is goed dat de raad hier kritisch in staat. Met dit gebiedsbod maken we duidelijk wat de kansen zijn in de regio als de keuze valt op de Oost-Oost-oeververbinding. Belangrijk voor een vitale Krimpenerwaard tot 2050 en verder”.

Wethouder John Janson: “We hebben een belangrijke stap gezet. Ik kijk uit naar de voortzetting van de vruchtbare samenwerking met de Krimpenerwaard en de Provincie. Ik ben blij met de brede steun van de Krimpense raad. Het is ons daarmee gelukt om een gezamenlijk gebiedsbod te ontwikkelen. Zo kunnen we de potentie van de Krimpenerwaard ook bij het Rijk op de kaart zetten.”

Het gebiedsbod wordt door de gedeputeerde Infrastructuur van Zuid-Holland  ingebracht in de gezamenlijke besluitvorming voor grote infrastructurele en ruimtelijke projecten van het Rijk, provincie en regio. De verwachting is dat er hier in juli over de locatie van de vaste oeververbinding wordt besloten.

Voor een nieuwe, vaste oeververbinding zijn twee plannen in ontwikkeling: een verbinding over de Lek tussen Krimpenerwaard en Ridderkerk, de variant Oost-Oost, en een verbinding over de Nieuwe Maas tussen Feyenoord en Kralingen, de variant Oost. Een oeververbinding Oost-Oost heeft belangrijke verkeerskundige voordelen voor de ontlasting van de Brienenoordbrug en de Algerabrug. Met het gebiedsbod versterken we de argumenten om te kiezen voor verdere verkenning van de Oost-Oost verbinding. 

Aanvullende informatie

Vanuit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, ook wel de MIRT genoemd, worden verschillende mogelijkheden voor een nieuwe oeververbinding over de Lek of de Nieuwe Maas verkend. Uit deze verkenningen zijn twee opties voor een oeververbinding gekomen: De Oost-Oost-verbinding tussen de Krimpenerwaard en Ridderkerk en de Oost-verbinding tussen Feyenoord en Kralingen. De gemeente Krimpenerwaard en de gemeente Krimpen aan de IJssel zullen een gebiedsbod doen voor de Oost-Oost-verbinding over de Lek tussen de Krimpenerwaard en Ridderkerk. Maar wat houdt een gebiedsbod precies in?

Met een gebiedsbod laten de twee gemeenten en de provincie Zuid-Holland zien waarom de Oost-Oost-verbinding van toegevoegde waarde is voor de regio. De Oost-Oost-verbinding zorgt namelijk voor betere bereikbaarheid van het gebied. Een betere bereikbaarheid biedt belangrijke kansen om de kracht van zowel de omliggende regio als de Krimpenerwaard te versterken.

De kracht van de Krimpenerwaard

De Krimpenerwaard wil na 2030 een vitaal onderdeel zijn van de Randstad. Daarom zet de Krimpenerwaard vanaf 2030 in op een groei van 150 tot 200 hectare aan diverse functies. Met haar kracht op het gebied van werken, het ruime en landelijke woonmilieu, de ruimte voor recreatie en natuurbeleving en de ligging nabij de entree van het stedelijk gebied, kan de Krimpenerwaard een belangrijke bijdrage leveren aan de omliggende regio. Mits het gebied beter verbonden en bereikbaar is. Dit is wat de gemeenten in het gebiedsbod beschrijven.

Het gebiedsbod bestaat uit vier bouwstenen: (1) wonen en voorzieningen; (2) werken en leren; (3) recreatie en toerisme en (4) bereikbaarheid en mobiliteit. Voor iedere bouwsteen is onderzocht hoe de Oost-Oost-verbinding de regio en de rest van Nederland kan versterken.

Ten eerste biedt de Krimpenerwaard een groene, rustige en landelijke woonomgeving. Eigenschappen die in de stad moeilijk te vinden zijn. Door extra woningen te bouwen wordt er ruimte geboden aan mensen, die naar een dergelijke woonomgeving op zoek zijn. Natuurlijk zonder in te leveren op het karakter van het gebied. Op die manier zal het gebied ook voor jonge gezinnen weer aantrekkelijk worden om te wonen. Zij dragen op hun beurt bij aan een vitale leefomgeving.

Of neem bijvoorbeeld de maakindustrie (maritiem, metaal en bouw-gerelateerd) die van oudsher al in de Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel is gevestigd. Om te kunnen innoveren en vergroenen heeft de industrie ruimte nodig. De Krimpenerwaard kan de ruimte bieden om dichtbij de Randstad duurzaam te produceren. Niet alleen levert dit banen op, het biedt werknemers de gelegenheid om dichter bij werk te wonen.

De Krimpenerwaard beschikt ook over een aantal unieke natuur- en recreatiegebieden. Door deze beter te verbinden met de stedelijke gebieden kunnen ook mensen uit de stad makkelijker van de natuur genieten, bewegen en ontspannen. Niet alleen goed voor de gezondheid maar ook voor de inkomsten van de recreatiesector in de Krimpenerwaard zelf.

Ten slotte zorgt een betere bereikbaarheid van de Krimpenerwaard ervoor dat mensen op een efficiënte manier hun bestemming kunnen bereiken. Nu en in 2050: als de stad in 2050 meer autovrij is geworden kunnen inwoners via een transferium overstappen naar verschillende vormen van openbaar vervoer.

De weg naar het gebiedsbod

Om tot deze bevindingen te komen was al veel voorwerk gedaan. De Strategische Visie Krimpenerwaard en het Panorama Krimpenerwaard zijn in samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in het gebied tot stand gekomen.

Daarnaast zijn de afgelopen maand experts, gespecialiseerd in de ruimtelijke toekomst van Nederland, bijeengekomen om hun advies te geven over de bouwstenen van het gebiedsbod. Ook hebben inwoners en ondernemers uit het gebied tijdens drie meedenkavonden hun mening over de nieuwe oeververbinding gegeven.

De Strategische Visie, het Panorama Krimpenerwaard, het advies van experts en de inzichten van inwoners zijn samen gebracht in het gebiedsbod.

Op 2 april en 4 april hebben de gemeenteraden besloten of ze het gebiedsbod zo willen inbrengen.

Vervolgens besluit de gedeputeerde van de Provincie of het gebiedsbod door hen wordt aangeboden. De minister van Infrastructuur en Waterstaat besluit uiteindelijk of er wordt gekozen voor de Oost-verbinding (Feyenoord – Kralingen) of de Oost-Oost-verbinding (Ridderkerk – Krimpenerwaard).

Wanneer de keuze op de Oost-Oost-verbinding valt, zullen de gemeenten het proces van de uitvoering vormgeven. Niet alleen in samenwerking met de regio, maar ook samen met inwoners en ondernemers uit het gebied. Er zal dan een definitieve verkenning worden uitgevoerd rond de Oost-Oost-verbinding, waarin alle scenario’s worden afgewogen.

De keuze valt niet op de Oost-Oost-verbinding: wat gebeurt er dan?

Wij willen nog niet op de besluitvorming vooruit lopen. Het gebiedsbod is van groot belang voor de vitaliteit van de Krimpenerwaard als geheel. De bouwstenen uit het gebiedsbod en aandacht voor de bereikbaarheid van de Krimpenerwaard zijn van groot belang.