Gezamenlijke aanpak drugsoverlast leidt tot sluiting woning

23 juli 2019

Op 9 april heeft de politie in één van de flats aan de Vijverlaan een hennepkwekerij van meer dan 80 planten ontdekt. De kwekerij is nog dezelfde dag ontmanteld. De burgemeester heeft vervolgens QuaWonen als verhuurder van de woning geïnformeerd over de bevindingen van de politie. Tot een sluiting door de burgemeester hoefde het niet te komen. Na een risicotaxatie en overleg met QuaWonen heeft de woningcorporatie zelf actie ondernomen en de huurovereenkomst ontbonden.

Burgemeester Vroom: “Door een gezamenlijk optreden van politie, gemeente en QuaWonen is de hennepteelt in deze woning beëindigd. Voor het kweken en handelen in drugs is er geen ruimte in Krimpen aan den IJssel. Met elkaar pakken we de drugsoverlast aan. We vinden het belangrijk dat het fijn en veilig wonen is in Krimpen aan den IJssel.”

Convenant

In 2016 is in de regio Rotterdam een convenant ondertekend door alle gemeenten, woningcorporaties, sociale diensten, het Openbaar Ministerie, de politie, netbeheerder Stedin en het Uitvoeringsinstituut voor Werknemersverzekeringen (UWV). In dit convenant staan de afspraken die zijn gemaakt om hennepteelt en drugshandel te voorkomen en aan te pakken. Dat maakt het delen van informatie over hennepteelt en drugshandel sneller en makkelijker. En dat is handig voor een effectieve aanpak.

Deze uitwisseling van informatie kan ook voorkómen dat foute huurders ergens anders binnen de regio gewoon doorgaan met hun criminele activiteiten.

Sluiting van woning en beëindiging huur

De burgemeester kan al bij een geringe hoeveelheid drugs in de woning een woning sluiten voor een periode van drie maanden. De woningcorporatie kan vervolgens zonder dat de rechter er aan te pas hoeft te komen, de huurovereenkomst ontbinden.

Daarnaast heeft de woningcorporatie zelf de bevoegdheid om de huur te beëindigen vanwege slecht huurderschap.

Verdachte situaties melden!

Politie, gemeente en QuaWonen delen informatie met elkaar delen, maar ze kunnen onmogelijk al die informatie zelf verzamelen. Daarom is het belangrijk dat u daarbij helpt en overlastgevende en verdachte situaties meldt!  U kunt dit melden via het landelijke meldnummer van de politie: 0900-8844. U kunt ook een melding doen bij uw wijkagent. Liever anoniem een melding doen? Dat kan bij Meld Misdaad Anoniem via het gratis telefoonnummer 0800-7000.