Gemeenteraadsverkiezingen 2022: breng uw stem uit!

16 februari 2022

Gaat u stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart? Dit is het moment waarop Krimpenaren bepalen hoe de gemeenteraad er van 2022 tot 2026 uitziet.

Waarom stemmen?

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen heeft directe gevolgen voor u. De gemeente zorgt bijvoorbeeld voor wegen en fietspaden, scholen, cultuur, werk, sport en recreatie. Met uw stem kunt u dus invloed uitoefenen op de lokale politiek van de komende jaren. Wilt u weten welke politieke partijen meedoen en wat hun verkiezingsprogramma is? Kijk dan op www.krimpenaandenijssel.nl/verkiezingen.

Laat uw stem horen

Iedereen die mag stemmen ontvangt begin maart zijn stempas. Neem naast de stempas ook een identiteitsbewijs mee, zoals uw paspoort, identiteitskaart, verblijfsvergunning of rijbewijs. Dit identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal vijf jaar verlopen zijn. Bent u de stempas kwijt, dan kunt u uiterlijk tot 11 maart 2022 17.00 uur een vervangende stempas aanvragen bij team Burgerzaken in het raadhuis.

Waar kunt u stemmen

Op de afbeelding vindt u een overzicht van de stemlokalen. Deze zijn op 16 maart 2022 geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur. Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden en zijn voorzien van een loep met verlichting. Op de locaties raadhuis en Vijverhoek liggen kandidatenlijsten in braille. Er is een gesproken kandidatenlijst beschikbaar via www.krimpenaandenijssel.nl/verkiezingen.

Vervroegd stemmen op 14 en 15 maart 2022

U heeft de mogelijkheid om op maandag 14 maart 2022 en dinsdag 15 maart 2022 eerder uw stem uit te brengen. De lokalen die hiervoor geopend zijn, zijn in het raadhuis en in Wijkcentrum Vijverhoek.

Meer weten?

Op www.krimpenaandenijssel.nl/verkiezingen vindt u alle informatie over de gemeenteraadsverkiezingen.