Gemeenteraad spreekt over vermindering geluidshinder TenneT

9 maart 2021

Op dinsdagavond 16 maart organiseert de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel een rondetafelgesprek over het vervangen van het hoogspanningsstation van TenneT.

Tijdens deze avond spreekt de gemeenteraad met TenneT, leden van de Actiegroep Beperking Overlast Trafo en deskundigen van de DCMR en de GGD.

Bijeenkomst is digitaal

Vanwege de coronamaatregelen is het gesprek niet in raadhuis, maar digitaal. De bijeenkomst is vanaf 20.00 uur online te volgen via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live. Als u iets aan de gemeenteraad wilt meegeven voor deze bijeenkomst kunt u uw inbreng schriftelijk indienen bij de raadsgriffie. De griffie stuurt uw inbreng door naar de gemeenteraadsleden. De raadsgriffie is te bereiken telefonisch via 140180 of via griffier@krimpenaandenijssel.nl.