Gemeenteraad beveelt burgemeester Vroom aan voor herbenoeming

1 september 2021

De gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel heeft op woensdagavond 1 september 2021 vergaderd over de herbenoeming van burgemeester Martijn Vroom. De gemeenteraad heeft besloten om de burgemeester aan te bevelen voor herbenoeming. De benoeming en herbenoeming van burgemeesters geldt voor 6 jaar. De gemeenteraad heeft op basis van de bevindingen van een vertrouwenscommissie het besluit over de aanbeveling tot herbenoeming genomen. De gemeenteraad zou op 12 juli al een besluit nemen over het voorstel. Vanwege coronabesmettingen binnen de gemeenteraad werd die vergadering uitgesteld.

Vertrouwenscommissie heeft dit besluit voorbereid

De afgelopen maanden heeft een vertrouwenscommissie het advies voorbereid. De vertrouwenscommissie bestaat uit de 9 fractievoorzitters. In de afgelopen periode heeft de vertrouwenscommissie een beeld gevormd van het functioneren van de burgemeester, in al zijn verschillende rollen. De stukken van de vertrouwenscommissie zijn geheim, net als de raadsbehandeling van het voorstel op 1 september.

Besluit is kenbaar gemaakt aan de commissaris van de Koning

Dit besluit is ook kenbaar gemaakt aan de commissaris van de Koning, Jaap Smit. De commissaris van de Koning stuurt de aanbeveling door aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het besluit tot herbenoeming wordt bij Koninklijk Besluit genomen.

Eerste termijn als burgemeester eindigt op 9 december 2021

Op woensdag 9 december 2015 is Martijn Vroom tijdens een buitengewone raadsvergadering benoemd door de commissaris van de Koning geïnstalleerd als burgemeester van Krimpen aan den IJssel. De eerste termijn van burgemeester Martijn Vroom eindigt op 9 december 2021.