Gemeentelijke belastingen

23 juli 2019

Binnenkort ontvangt u de WOZ-waarde en de aanslag gemeentelijke belastingen. De gemeente bepaalt elk jaar de WOZ-waarde van alle binnen de gemeentegrenzen liggende objecten (zoals woningen, winkels en bedrijven). Vervolgens maakt de gemeente die waarde in de vorm van een beschikking aan eigenaren en gebruikers bekend.

Eind februari in uw brievenbus

Vanaf zaterdag 23 februari 2019 ontvangt elke belanghebbende (eigenaar en/of gebruiker) het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2019. Op dit biljet staat de WOZ-waarde 2019 vermeld en verder de aanslagen voor de onroerende zaakbelastingen en de rioolheffing (eigenaarsdeel). De hondenbelasting is per 1 januari 2019 afgeschaft.

In de toelichting bij het aanslagbiljet vindt u meer informatie over het tot stand komen van de WOZ-waarde. Ook staan op deze toelichting een aantal belangrijke tarieven en is vermeld hoe u kunt betalen en op welke manier u bezwaar kunt maken.

De huurder van een woning ontvangt een brief waarin de WOZ-waarde van de woning staat vermeld. Deze WOZ-waarde is nodig om de maximale huur te bepalen. Meer informatie hierover staat in de brief.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de vaststelling van de WOZ-waarde? Log dan in met uw DigiD-code op www.krimpenaandenijssel.nl/WOZportaal. Heeft u nog geen DigiD-code, dan kunt u deze aanvragen via www.digid.nl. Op www.krimpenaandenijssel.nl/belastingen vindt u nog meer informatie over de gemeentelijke belastingen. U kunt ook contact opnemen met de afdeling Financiƫn en Control, telefonisch via 14 0180 of per e-mail: belastingen@krimpenaandenijssel.nl.