Gemeente selecteert COUP en Vakwerk Architecten voor herontwikkelen rijksmonumentale scheepswerf

3 juni 2021

COUP en Vakwerk Architecten zijn door de gemeente Krimpen aan den IJssel geselecteerd als de ontwikkelaar van de Rijksmonumentale scheepswerf Joh. van Duijvendijk. In december 2020 heeft de gemeente Krimpen aan den IJssel de voormalige scheepswerf te koop aangeboden met de voorwaarde om met een toekomstbestendig plan voor dit rijksmonument te komen. De gemeente werkt al langer aan de herontwikkeling van het gebied tussen de Hollandsche IJssel en de IJsseldijk. Recent is daarvoor een ontwikkelvisie gepresenteerd. Hierin staat dat de scheepswerf als onderdeel van de ‘zelling’ wordt omgezet van bedrijfsterrein naar woon-, werk en recreatiegebied. Hierbij is ruimte voor natuur en aandacht voor de historie van het gebied. De werf is de eerste stap en daarmee de toonzetter voor deze gebiedstransformatie.

‘t DOK kent een hoop uitdagingen

De komende tijd werken de gemeente en ontwikkelaars aan een ontwikkelovereenkomst. Topprioriteit is om na de zomer te werken aan het wind- en waterdicht maken van de monumenten. Dit gebeurt naast de gemeente in onderlinge afstemming met betrokken erfgoedpartners de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Dorp Stad en Land, de Provincie Zuid-Holland en de Historische Kring Krimpen.