Gemeente onderzoekt toekomstbestendigheid buitensportlocaties

18 maart 2021

De gemeente Krimpen aan den IJssel vindt het belangrijk dat Krimpenaren sporten. Wij zijn trots op de buitensportaccommodaties voor hockey, voetbal, tennis, korfbal en handbal. Wethouder Coen Derickx (sport): “Het is belangrijk dat we deze accommodaties zoveel mogelijk multifunctioneel en gezamenlijk opzetten en exploiteren. Maar er zijn ook accommodaties die in een woongebied liggen en soms voor omwonenden overlast veroorzaken. Daarom willen we de komende tijd onderzoeken hoe we de buitensportlocaties toekomstbestendig kunnen maken. Hiervoor hebben we een aantal procesbesluiten genomen die gericht zijn op het boeken van voortgang bij diverse verenigingen.

Wij willen een start maken met een Integraal Huisvestingsplan Buitensport.

Het wordt steeds lastiger om – met name – de veel ruimte vragende sportvoorzieningen te huisvesten en ruimtelijk in te passen. Bovendien is hier veel (gemeenschaps)geld mee gemoeid. Voor het toekomstbestendig maken van deze voorzieningen is in onze begroting nog geen structurele dekking aanwezig. Wethouder Coen Derickx: “Daarom spannen wij ons in om dit jaar een zo compleet mogelijk beeld te presenteren. Hierin komt te staan wat er de komende jaren aan financiële middelen én daadwerkelijke ruimte nodig is om de buitensport duurzaam en toekomstbestendig te huisvesten. Dit gebeurt bij voorkeur in de vorm van een Integraal Huisvestingsplan Buitensport. Dit plan nemen we mee in de Kadernota en de begrotingsbehandeling, waardoor er dit jaar investeringsbesluiten kunnen worden genomen over DCV, MHCK en TCK.