Gemeente ondertekent nieuw convenant Horizontaal Toezicht

17 november 2022 Afbeelding ter illustratie van de ondertekening op 17 november

Op 17 november heeft de gemeente een nieuw convenant Horizontaal Toezicht gesloten met de Belastingdienst. Marco (M.C.) van der Waal, manager Non Profit Grote Ondernemingen West, en burgemeester Martijn Vroom ondertekenden het convenant.

Het convenant Horizontaal Toezicht baseren we op de al jarenlange samenwerking tussen de gemeente als belastingplichtige en de Belastingdienst. Met als doel transparantie, begrip en vertrouwen. De doorontwikkeling van het Horizontaal Toezicht geeft meer duidelijkheid, eenduidigheid en inhoud aan de betekenis van het convenant.

Gemeente en Belastingdienst werken intensief samen

De ondertekening van het vorige convenant vond 10 jaar geleden plaats. Hierdoor zijn de gemeente en de Belastingdienst intensiever gaan samenwerken. Met als doel daar waar nodig afstemming vooraf, in plaats van controle achteraf. Hierbij steunt de Belastingdienst op de werkzaamheden die de gemeente verricht om tot een aanvaardbare aangifte te komen.

De fiscale regels wijzigen niet door deze samenwerking. Maar de uitvoering en het toezicht daarop blijkt voor beide partijen eenvoudiger en overzichtelijker. De gemeente en de Belastingdienst zijn overtuigd dat deze samenwerking de juiste toepassing van de fiscale wetten en regels heeft bevorderd.

Horizontaal Toezicht ontwikkelen we verder

De Belastingdienst heeft intern haar toezicht geëvalueerd en daarop besloten het Horizontaal Toezicht door te ontwikkelen. De uitgangspunten zijn nog steeds transparantie, begrip en vertrouwen. Nieuw is dat de gemeente nu onder andere ook een fiscaal beleidsplan en een fiscale risicoanalyse moet hebben. Deze delen we met de Belastingdienst. Bovendien sluiten we de samenwerking nu af voor een periode van 3 jaar. In plaats van voor onbepaalde tijd.

Nieuw convenant ondertekenen we voor 3 jaar

In het voorjaar heeft de gemeente het fiscaal beleidsplan vastgesteld. Daar voegden we na de zomer de fiscale risicoanalyse aan toe. Deze toevoegingen en de ervaringen van de afgelopen 10 jaar zorgden voor groen licht vanuit de Belastingdienst. Om zo het nieuwe convenant voor het (doorontwikkelde) Horizontaal Toezicht met de gemeente te ondertekenen. Voor de komende 3 jaar, met de verwachting dat wij na die tijd weer een nieuw convenant afsluiten.

Het ondertekenen van de nieuwe samenwerking brengt verwachtingen. De toegankelijkheid en openheid tussen de Belastingdienst en de gemeente versterken we hier verder mee.