Gemeente Krimpen verlengt deelname aan landelijke campagne Operatie Steenbreek

3 februari 2022 Foto van een vrouw die een aan het tuinieren is.

Door ondertekening van de overeenkomst blijft de gemeente voor onbepaalde tijd actief verbonden aan Stichting Steenbreek. Deze landelijke stichting biedt een activiteitenpakket aan waarmee de gemeente inwoners en ondernemers kan inspireren en enthousiasmeren om hun eigen tuin te vergroenen.

Het doel van Operatie Steenbreek is:

  • inwoners en ondernemers te enthousiasmeren om hun tuin of bedrijfstuin te vergroenen;
  • de negatieve gevolgen van verstening tegen gaan door het onder de aandacht brengen van de positieve effecten van groene tuinen;
  • de biodiversiteit te beschermen en het positieve effect op de klimaatadaptatie. Meer groen in de tuin betekent voor zowel inwoners als gemeente het verminderen van de risico’s van wateroverlast en opwarming van het stedelijk gebied.

Verstening tegengaan in wijk Lansingh-Zuid

In 2021 is door een student een afstudeeronderzoek gedaan in Lansingh-Zuid. Het onderzoek had de hoofdvraag: Welke manier van informeren is het meest geschikt om burgerparticipatie te vergroten waarbij wateroverlast en hittestress door Operatie Steenbreek in de wijk Lansingh-Zuid wordt tegengegaan?

Deze wijk is ook genoemd in de Duurzaamheidagenda

Uit analyses bleek dat deze wijk het grootste aantal versteende tuinen van de gemeente heeft. De uitkomsten van het onderzoek gebruiken we in 2022 voor concrete acties om inwoners te stimuleren hun tuinen te vergroenen.