Gemeente Krimpen organiseerde integrale bedrijfscontrole op autobranche

9 maart 2023

Op dinsdag 7 maart heeft de gemeente Krimpen aan den IJssel samen met verschillende partners een integrale bedrijfscontrole gehouden bij diverse ondernemers. De controle vond plaats als onderdeel van de aanpak ondermijning. Het doel van deze controles is onder andere zicht te krijgen op de ondernemingen die op de bezochte locaties gevestigd zijn. De gemeente en partners controleerden de naleving op de geldende wet- en regelgeving. Ook zijn zij alert op eventuele misstanden.

De bedrijven zijn actief in de automotive branche

De 5 bezochte ondernemingen hebben allemaal te maken met de autobranche. De bezochte bedrijven zijn autopoets-, garage- en tuningbedrijven.

Diverse samenwerkingspartners sloten aan bij de controle

De gemeente organiseerde de controle. Het gemeentelijk team Handhaving voerde de controle samen met medewerkers van het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT) uit. Dit gebeurde samen met medewerkers van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), Milieudienst Rijnmond (DCMR), Stedin, Douane, Nederlandse Arbeidsinspectie, brandweer, politie en de sociale dienst.

De controleurs constateerden overtredingen

Tijdens de bedrijfsbezoeken constateerden de toezichthouders dat sommige bedrijven onjuist met afval omgaan. Zo werd geloosd op het riool. Ook waren er bijvoorbeeld geen lekbakken aanwezig om vuil water op te vangen. Daarnaast troffen de controleurs  blusmiddelen aan die niet waren gekeurd of toegankelijk waren. De blusmiddelen blokkeerden soms ook vluchtwegen.

De arbeidsinspectie en de sociale dienst vielen het op dat niet alle aangetroffen medewerkers arbeidscontracten hadden. Ook werd er niet op de juiste wijze uitbetaald. Sommige werknemers hadden zelfs nog een uitkering. Bij een aantal bedrijven constateerden de controleurs dat de bedrijfsvoorraad niet was verzekerd. Ook werd op onjuiste wijze omgegaan met kentekenplaten.

Ondernemers krijgen gelegenheid fouten te verbeteren

De ondernemers krijgen de gelegenheid de overtredingen op te lossen en te veranderen. Soms is er een boete uitgedeeld, omdat de overtreding al eerder was geconstateerd.