Gemeente Krimpen organiseert 20 juni de dag van de kindergemeenteraad

14 juni 2022 Foto van de kindergemeenteraad

Op maandag 20 juni organiseert de gemeente Krimpen aan den IJssel samen met ProDemos de Dag van de Kindergemeenteraad. Tijdens deze dag bedenken leerlingen van alle Krimpense basisscholen concrete plannen voor de gemeente. De gemeente heeft voor de uitvoering van het beste plan een bedrag van 2.000 euro beschikbaar.

De kinderen hebben de belangrijkste ideeën uitgekozen

De Krimpense Kindergemeenteraad komt een aantal keer per jaar bijeen. Tijdens de vorige bijeenkomst van de Kindergemeenteraad hebben de kinderen 3 onderwerpen uitgekozen die zij belangrijk vinden. De gekozen ideeën komen uit de ideeënboxen die op de basisscholen in Krimpen aan den IJssel staan. In deze boxen konden alle kinderen hun ideeën of tips stoppen. De Kindergemeenteraad vertegenwoordigt alle kinderen in Krimpen aan den IJssel.

Op 20 juni werken de kinderen de ideeën verder uit

De ideeën van de Kindergemeenteraad gaan over meer prullenbakken, een invalidespeeltoestel en meer activiteiten voor Krimpense jongeren. De dag duurt van 13.00 tot 19.30 uur. Om 13.00 uur werken de kinderen op het raadhuis de ideeën verder uit. Tijdens deze dag presenteren de kinderen ook de ideeën aan politici en bereiden ze zich voor op de vergadering van die avond. Ze krijgen hierbij hulp van ambtenaren, gemeenteraadsleden en begeleiders van ProDemos.

De kinderraad kiest het beste idee uit

Locoburgemeester Hugo van der Wal opent de Kindergemeenteraadsvergadering om 18.00 uur. Tijdens de vergadering beslist de Kindergemeenteraad over het beste idee. Het project dat de meerderheid van de stemmen krijgt, voert de gemeente uit. Een unieke kans dus om als kind te beslissen over de plannen van de gemeente. Belangstellenden zijn van harte welkom om op de publieke tribune plaats te nemen en de span­nende discussie te volgen. De vergadering is ook live te volgen via krimpenaandenijssel.notubiz.nl.