Gemeente Krimpen lijkt af te sluiten met fors financieel overschot

22 december 2021 Afbeelding van geld.

Over 2021 sluit de gemeente Krimpen aan den IJssel de jaarrekening voor het eerst sinds 2017 met een positief resultaat af. Wethouder Wubbo Tempel (financiën): “Met een saldo na deze wijziging van ruim € 1,5 miljoen is dat geen gewaagde uitspraak.”

Er lijken betere tijden aan te breken

Gezien het meerjarenbeeld en de verwachtingen ten aanzien van structurele ontwikkeling van de algemene uitkering lijken betere tijden aan te breken. Hoewel er in 2024 vooralsnog een dip in zit. Tempel: “Al met al is dat een prettige constatering nu de overdracht aan een nieuw college en een nieuwe raad aanstaande is.”

Veel te danken aan extra geld van de landelijke overheid

Tempel legt uit: “De positieve ontwikkeling is vooral te danken aan extra Rijksmiddelen. Deze ontvingen we via het gemeentefonds. Ook speelt onderbesteding door de coronapandemie een rol. Dat gaat om bijvoorbeeld het uitstel van plannen en minder uitgaven voor bijkomende kosten.” De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag besloten dat een aantal van deze plannen en projecten in 2022 alsnog mag worden uitgevoerd.